Doneer Vrijwilligers

ANBI

Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) zet zich in voor het behoud en beheer van het landschap en het culturele erfgoed in de provincie Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

KvK, BTW en RSIN
LEU staat onder de naam Stichting Landschap Erfgoed Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30219886. Het BTW-nummer is 817202110B01 en het RSIN-nummer 817202110.

Missie
Het is onze missie om het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht te beschermen, te beheren en te verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Beleidsplan
Het Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 Iedereen geeft om mooi beschrijft de activiteiten en koers voor de huidige beleidsperiode. In het beleidsplan richten we ons op acht complementaire kernthema’s: vrijwilligers, maatschappelijk ondernemerschap, het verhalenplatform UtrechtAltijd, de Klompenpaden, de Liniewacht, erfgoededucatie, het erfgoednetwerk en agrarisch landschapsbeheer.

Activiteiten
Landschap Erfgoed Utrecht doet op uiteenlopende manieren verslag van haar activiteiten: in het beleidsplan, jaarverslag, jaarrekening, op deze website, via onze nieuwsbrieven en diverse sociale media-kanalen.

 

Bestuur en Raad van Toezicht
Landschap Erfgoed Utrecht onderschrijft de principes van de Governance Code Cultuur (2019) en kent dienovereenkomstig een onbezoldigde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 7 leden. Het bestuur van de stichting is in handen van de directie, bestaande uit directeur Ivo Brautigam.

Beloningsbeleid
Directeur en werknemers worden beloond conform de CAO bos en natuur, ondernemingsdeel Landschappen. Landschap Erfgoed Utrecht voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Adresgegevens
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt
T: 030 - 220 55 34
E: info@landschaperfgoedutrecht.nl
Triodos-bank NL06TRIO0197728901

Meer informatie?

Diane helpt je graag verder