Doneer Vrijwilligers

Netwerk musea in Utrecht en landelijk

In de provincie Utrecht is het musea netwerk actief. Dit netwerk wordt ondersteund door de provincie Utrecht en VisitUtrechtRegion. De provincie heeft de uitgangspunten voor het museumbeleid vastgesteld in de nota Beter in Verbinding 2022 – 2025. Belangrijke thema’s hierin zijn marketing, digitalisering en educatie, inclusiviteit, diversiteit bij publieksbereik, participatie en vrijwilligersbeleid.

Landelijk netwerk
Landschap Erfgoed Utrecht maakt deel uit van OPEN, het overleg van alle provinciale erfgoedinstellingen. Daaronder valt het Landelijk Contact voor Museumconsulenten (LCM). Dit is een online platform met een schat aan informatie, nuttige tips, links en filmpjes over het museumvak. Je vindt er informatie over bedrijfsvoering, collectiebeheer, communicatie en publieksbegeleiding. Ook staat er uitleg over vrijwilligersbeleid en tips over behoud en beheer. Wil je je museum laten opnemen in het Museumregister? Dan vind je hier over een handige checklist.

Andere landelijke instellingen:


Het Landelijk Contact voor Museumconsulenten is vertegenwoordigd in de redactie van het vakblad Museumpeil. Op de website van dit blad vind je veel praktische informatie.

In Vlaanderen (België) is er contact met het Vlaams steunpunt voor het cultureel erfgoed: FARO.