Word donateur Vrijwilligerswerk
Knotbomen
Meet je Landschap

brengt het Utrechtse landschap in kaart

Meet je Landschap

De provincie Utrecht kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Denk maar aan de Gelderse Vallei met houtsingels, houtwallen en open veenweidegebied in het westen met geriefhoutbosjes, kruidenrijke slootkanten en vergezichten. In deze landschappen wonen we, werken we, recreëren we, en gaan we met vrijwilligers aan de slag gaan voor behoud, beheer en het verfraaien. Het landschap is van groot belang voor de biodiversiteit. Van de 400 inheemse soorten dagvlinders, amfibieën, reptielen en zoogdieren leeft ongeveer de helft in of bij landschapselementen.

Landschapselementen staan onder druk. Door veranderingen in de landbouw, uitbreiding van steden en dorpen, aanleg van zonnevelden moeten zij plaatsmaken voor deze nieuwe ontwikkelingen. Terwijl ze van grote waarde zijn: vastlegging van CO2, opvangen van fijnstof, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, tegengaan van verdroging en hittestress.

Dashboard: een schat aan informatie 
Samen met onze partner Ordina ontwikkelden we het Dashboard Kleine Landschapselementen. Dit dashboard geeft een beeld over de kleine landschapselementen. Het dashboard is er voor vrijwilligers die het hele jaar werkzaamheden in het landschap uitvoeren. Maar het is ook voor beleidsmedewerkers om een beeld te krijgen van het landschap in hun gemeente. Voor hen is het een handig hulpmiddel voor bijvoorbeeld de omgevingsvisie of bij landschapsontwikkelingsplannen. Het is voor gemeenten mogelijk om extra gegevens toe te voegen aan het dasboard. Hein Pasman en Maarten van Beek kunnen adviseren over de mogelijkheden.

Meten is weten!

Hoe is het gesteld met de landschapselementen in de provincie Utrecht? Hoeveel landschapselementen zijn er en in welke staat verkeren ze? Voor het antwoord op deze vragen, zijn we vijf jaar geleden begonnen met dit project waarbij we kleine landschapselementen inventariseren. Enthousiaste vrijwilligers gingen met een tablet het veld in en noteerden wat zij zagen. Voor de komende periode zoeken we nog vrijwilligers die dit werk in drie regio's in het westen van de provincie willen doen. Zij krijgen cursussen om landschapselementen te herkennen.

Wat kunnen we met de data?

Met de inventarisatie zie je op welke plekken het landschap versterkt kan worden door elementen te herstellen en aan te leggen. Met herstel verbeteren we de groenblauwe dooradering in het buitengebied en het leefgebied van verschillende diersoorten. Ook helpt het bewoners en beleidsmakers bij ruimtelijke vraagstukken zoals woningbouw of zonnevelden, maar ook bij het opstellen van omgevingsvisies. In de handleiding vind je een overzicht van de functionaliteiten van het dashboard. 

Handleiding dashboard

Mede mogelijk gemaakt door

Meer weten?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl