Doneer Vrijwilligers

Omgevingswet

De kwaliteit van de eigen omgeving staat onder druk door allerlei grote opgaven als woningbouw, klimaatproblematiek en energietransitie. Als historische vereniging ben je pleitbezorger voor het behoud van belangrijke historische elementen in de omgeving. De Omgevingswet geeft burgers meer inzicht in en invloed op besluitvormingsprocessen. Burgerparticipatie geeft meer mogelijkheden om mee te denken in de vorming van het beleid. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vind je meer informatie over erfgoed en de Omgevingswet.

Hoe kun je als historische vereniging op een goede en constructieve manier in gesprek met je gemeente? Een aantal tips:

  • Leef je in in het standpunt van andere partijen. Geef niet alleen tegengas, maar denk ook mee.
  • Breng het erfgoed ter sprake en hoe dit de gemeente kan helpen om maatschappelijke, economische of sociale doelen te behalen.
  • Zorg dat je zo vroeg mogelijk op de hoogte bent van plannen van de gemeente en projectontwikkelaars.
  • Vraag bij de gemeente naar haar participatiebeleid. Zet ook zelf participatie op: zorg voor draagvlak bij leden en inwoners.
  • Investeer in je contacten met gemeenteraadsleden.
  • Trek samen op met andere partijen. Zo kun je een vuist maken en heeft de gemeente één aanspreekpunt.
  • Wees hard op de inhoud, maar zacht in de relaties. Veranderingsprocessen zijn mensenwerk, samen kom je het verst.


Nederlandse Archeologievereniging AWN en Bond Heemschut bieden een cursus aan om erfgoed in te brengen in de Omgevingswet. Stuur een mail naar naar secretaris@awn-archeologie.nl of info@bondheemschut.nl voor de gratis online kennismakingsmodule of om je aan te melden voor de cursus. Speciaal voor historische verenigingen publiceerden zij de Handreiking Omgaan met de Omgevingswet.