Doneer Vrijwilligers
Subsidies en fondsen

initiatieven verder helpen

Hoe kom ik aan financiering?

Vele handen maken licht werk, maar ook voor vrijwilligerswerk is budget nodig. Hoe vind je nou de juiste financiering? En waar moet je dan allemaal op letten? Wij kunnen je helpen met het vinden van de juiste wegen en het schrijven van een goede aanvraag. We hebben een overzicht gemaakt van subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven. 

Natuurregeling KIEM
Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht starten gezamenlijk natuurregeling KIEM. KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie Utrecht.

Buurtinitiatievenregeling K.F. Hein Fonds
Het K.F. Hein Fonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen via de buurtinitiatievenregeling. Het K.F. Hein Fonds wil kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. Initiatieven kunnen zonder  dat ze een stichting of vereniging zijn,  eens in de vijf jaar in aanmerking komen voor ondersteuning tot € 500, mits de totale projectkosten niet hoger dan € 10.000 zijn.

Nationaal Groenfonds
Het Nationaal Groenfonds financiert projecten die de kwaliteit van de groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden. Meer informatie: https://www.nationaalgroenfonds.nl/fondsen/

Geld van waterschappen
Met de regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Voor de aanschaf van regentonnen en groene daken vergoedt het waterschap maximaal 30%.

Regelingen van gemeenten
Sommige gemeenten stimuleren vergroening met subsidies. Informeer vooral bij je eigen gemeente naar de mogelijkheden! Zo zijn er de volgende regelingen:

Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/buurtbudget.htm
Houten: https://www.houten.nl/burgers/wonen-en-leefomgeving/ons-fonds/over-ons-fonds/
Utrecht: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/initiatievenfonds/
Nieuwegein: https://www.nieuwegein.nl/geinsgeluk/