Doneer Vrijwilligers

Gedragscode natuurbeheer

De gedragscode natuurbeheer is van belang wanneer je in de natuur of het landschap je werkzaamheden gaat uitvoeren. Momenteel is de richtlijn van kracht omdat er geen geldende gedragscode natuurbeheer (GCN) is. De richtlijn is opgesteld door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), een vereniging van eigenaren van bossen en natuurgebieden in Nederland.

> Download de richtlijn werken zonder geldende gedragscode natuurbeheer.