Doneer Vrijwilligers

Gedragscode natuurbeheer

De gedragscode natuurbeheer is van belang wanneer je in de natuur of het landschap je werkzaamheden gaat uitvoeren. Momenteel is de richtlijn van kracht omdat er geen geldende gedragscode natuurbeheer (GCN) is. De richtlijn is opgesteld door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), een vereniging van eigenaren van bossen en natuurgebieden in Nederland.

> Download de richtlijn werken zonder geldende gedragscode natuurbeheer.

 

Update 6 mei 2024

Het eerste deel van de Gedragscode Soortenbescherming Natuur is van kracht is gegaan. Het betreft de vier beheermaatregelen: het begrazen van natuurterreinen, het beheren van akkers, het schonen en baggeren van waterlopen en het schonen en baggeren van kleine wateren. Het goedkeuringsbesluit is op 6 mei 2024 gepubliceerd. De gedragscode voor deze vier maatregelen (deel 1) is geldig tot 1 januari 2025.

Op de website van de VBNE vind je documenten met een toelichting en antwoorden op veel gestelde vragen. 
Ga naar: Gedragscode Soortenbescherming Natuurbeheer | VBN (vbne.nl)