Doneer Vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid bij musea in de provincie Utrecht

Musea kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is de basis om dit goed te laten werken. In het vrijwilligersbeleid staan de rechten en plichten van de vrijwilligers en hoe hun inzet bijdraagt aan de visie en missie van het museum. Wij kunnen adviseren over het opstellen van vrijwilligersbeleid en het werven van vrijwilligers.

Vrijwilligers werven
Vrijwilligers werven kan online via vrijwilligerscentrales in je eigen stad of streek. Het kan ook via lokale krantjes, een kaartje in de supermarkt of een flyer in de wachtruimte van de huisarts. Je kunt ook gebruik maken van het vrijwilligersplatform van Landschap Erfgoed Utrecht of het landelijke platform erfgoedvrijwilliger.nl. Doe beide, om meer kans te maken op invulling van de vacature!

Handig!

  • De website van het Landelijk Contact van Museumconsulenten heeft voorbeelddocumenten en tips over het opstellen van vrijwilligersbeleid.
  • Happy Volunteer heeft handige hulpmiddelen waaronder vrijwilligers werven in 5 stappen.
  • De site nlvoorelkaar heeft een toolkit voor het werven van jongere vrijwilligers.
  • Op de website Platform vrijwillige inzet staan tips over het werven van vrijwilligers vanuit diversiteit en inclusie.
  • Wat zet je wel en niet in een wervende vrijwilligersvacature? NL Voor Elkaar geeft tips taalgebruik in vacatureteksten.


Studenten inzetten
Denk ook eens aan studenten die veel voor je kunnen betekenen. Studenten kunnen helpen bij (tijdelijke) klussen en nieuwe frisse input geven. Je kunt studenten misschien ook voor langere tijd aan je verbinden. Hieronder vind je tips en voorbeelden over de inzet van studenten:

  • De Reinwardt Academie zoekt vaak stagiairs, neem contact op met hun praktijkbureau.
  • ROC Midden Nederland – MBO facilitair management en eventmanagement is waar Kasteel De Haar bijvoorbeeld mee werkt.
  • Universiteit Utrecht, Humanities Research is een van onze partners. Zie voor contact met de universiteit deze pagina.
  • Met maatschappelijke stages heeft Museum De Heksenwaag in Oudewater bijvoorbeeld ervaring.
  • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht heeft een formulier dat je kunt invullen als je een klus hebt.