Doneer Vrijwilligers

Ook geluiden kunnen erfgoed zijn! ‘Hallo’ is favoriet

Astrid Miltenburg is leerkracht van de groepen 1,2 en 8 op de Delteyk school in Werkhoven. Astrid dacht als stuurgroep-lid mee over het project ‘Erfgoedwijzer met de klas’. Het resultaat van dit project: een website met voorbeeldlessen en achtergrondinformatie. Astrid nam met veel plezier deel aan de stuurgroep en past de lessen al toe in haar groepen.

Bijzonder
Astrid: 'De les "wat hoor ik?" heb ik gegeven aan mijn groep 4-jarigen. Bij deze les leren kinderen hun gevoelens te beschrijven en te luisteren naar die van anderen, de kern van erfgoedwijsheid. We bespraken geluiden, die de kinderen vaak voor lief nemen. Ik had een aantal geluiden opgenomen, zoals het eten van een wortel. Veel gelach natuurlijk. Ik vroeg de kinderen ook wat zij het mooiste geluid vinden. Bijvoorbeeld dierengeluiden ijn populair. Eén meisje vond het horen van het woord ‘hallo’ het allermooist. Bijzonder toch!?'

Lokaal erfgoed
De lessen van ‘Erfgoedwijzer met de klas’ zijn volgens Astrid goed toe te passen. ‘Je kunt een hele les overnemen, een deel pakken of de stof uitbreiden. 
Op onze school in Werkhoven doen we al veel met lokaal erfgoed. Een aantal lessen heb ik al benut om bestaande erfgoedlessen meer vorm te geven.

Aanrader
Ik kan iedere leerkracht aanraden om de lessen te doen! Ze zijn er voor elke groep en sluiten perfect aan bij burgerschap of taal. Dat is ook het mooie van ‘Erfgoedwijzer met de klas’, het raakt veel doelen van het schoolprogramma.’
Voor alle groepen van het basisonderwijs heeft ‘Erfgoedwijzer met de klas’ lessuggesties om kinderen erfgoedwijs te maken. Ze leren een open houding aan te nemen en de wereld met een veelzijdige blik te bekijken. Door eerst zelf na te denken welke emotie iets bij je oproept en door te luisteren naar anderen en vervolgens misschien je mening bij te stellen, leren leerlingen vanuit meerdere perspectieven te kijken, en respect te hebben voor de mening en gevoelens van anderen. Ga naar erfgoedwijzermetdeklas.nl 

‘Erfgoedwijzer met de klas’ is ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht, de Reinwardt Academie, Imagine IC, Plein C, Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid Holland, Nationaal Militair Museum, basisschool Delteykschool, Marnix Academie Utrecht en Jacquelien Vroemen en Jolijn Rietbergen. Mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.