Doneer Vrijwilligers

AWN-Nederlandse Archeologievereniging Rhenen

Werkgebied:
Rhenen en omstreken

Werkzaamheden:
Inventariseren en registreren van materiaal van oudere opgravingen. De bibliotheek en de vondsten geven ook de mogelijkheid tot zelfstudie en dus het vergroten van kennis op archeologisch terrein.

Wanneer:
Donderdagen 9.00 - 12.00 uur

Plaats:
Rhenen

Website:
https://oudrhenen.nl/