Doneer Vrijwilligers

Weidevogelbescherming

Ieder jaar weer komen er een paar duizend vogels broeden in het Utrechtse boerenland. Kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters, eenden en kleine zangvogels kiezen voor een nestje in het boerengras. Vrijwilligers zorgen er vervolgens samen met de boer voor dat de nesten worden beschermd. Er worden stokken geplaatst bij nesten, zodat er bij werkzaamheden om een nest heen kan worden gewerkt. En als er jonge weidevogels in een perceel lopen worden er stokken met vlaggen geplaatst om de jongen naar een perceel te verjagen waar niet gemaaid gaat worden.

Wat bieden wij?

- Opleiding voor beginnende weidevogelbeschermers
- Vervolgcursussen voor gevorderden
- Gereedschap zoals stokken, voor het markeren van nesten  
- Digitale nieuwsbrief (maandelijks)
- Advies en ondersteuning
- Een veldgids met foto’s van de nesten van verschillende weidevogels
- Deelname aan de jaarlijkse vrijwilligersdag

Hoeveel tijd ben je kwijt?

Minimaal 4 uur per week tijdens het broedseizoen dat loopt van half februari tot en met juni.

Meld je aan via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden