Doneer Vrijwilligers

Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is een netwerk van beleidsmakers, organisaties en eigenaren. Landschap Erfgoed Utrecht is lid van het platform en heeft de organisatie, communicatie en coördinatie in handen. Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen inspireert en signaleert.

Inspireren
Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen wil een netwerk en een infrastructuur bieden waarbinnen eigenaren, ondersteuningsorganisaties, overheden en beheerorganisaties op zowel het gebied van erfgoed als landschap elkaar ontmoeten. Daarnaast staat het gezamenlijk optrekken, strategische verbindingen leggen, kennis en ervaring uitwisselen over de Utrechtse buitenplaatsen centraal.

Signaleren
Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen wil de problematiek die speelt in kaart brengen en streeft naar een goede dialoog en onderlinge informatie en kennisuitwisseling. De resultaten hiervan kunnen voor het platform aanleiding zijn om beleidsaanbevelingen te doen aan de provincie of andere overheden en organisaties.

Leden Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Voorzitter
Koos Janssen (burgemeester gemeente Zeist)

Gemeenten
Valesca van den Berg (Stichtse Vecht)
Mascha van Damme (Utrechtse Heuvelrug)

Kasteelmusea
Frank Louhenapessy (Huis Doorn)

Landschap Erfgoed Utrecht
Marianne Visser

MooiSticht
Peter van Deelen

Nationaal Restauratiefonds
Ina Roeterdink 

Utrechts Landschap

Paul Vesters

Staatsbosbeheer
Seline Geijskes
Anja Bon

Provincie Utrecht 
Wietske Dubelaar (senior beleidsmedewerker Ruimtelijk Erfgoed)
Samantha Hassink-Burbidge (beleidsmedewerker Publiek en Erfgoed)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lieke Droomers (Adviseur Architectuurhistorie)

sKBL
Jennemie Stoelhorst 

Steunpunt voor Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)
Vincent de Kieviet

Utrechts Particulier Grondbezit
Otto van Boetzelaer (Eyckenstein)
Bertien Quarles van Ufford (Ridderhofstad Gunterstein)
Jemima de Brauwere (Landgoed Zuylestein)

Liever persoonlijk contact?

Marianne helpt je graag verder

Marianne Visser

Senior adviseur archeologie en erfgoed / STAMU 030 - 2219762 M.Visser@landschaperfgoedutrecht.nl