Doneer Vrijwilligers
Platform

Utrechtse Buitenplaatsen

Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is een netwerk van beleidsmakers, organisaties en eigenaren. Landschap Erfgoed Utrecht is lid van het platform en heeft de organisatie, communicatie en coördinatie in handen. Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen inspireert en signaleert.

Inspireren
Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen wil een netwerk en een infrastructuur bieden waarbinnen eigenaren, ondersteuningsorganisaties, overheden en beheerorganisaties op zowel het gebied van erfgoed als landschap elkaar ontmoeten. Daarnaast staat het gezamenlijk optrekken, strategische verbindingen leggen, kennis en ervaring uitwisselen over de Utrechtse buitenplaatsen centraal.

Signaleren
Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen wil de problematiek die speelt in kaart brengen en streeft naar een goede dialoog en onderlinge informatie en kennisuitwisseling. De resultaten hiervan kunnen voor het platform aanleiding zijn om beleidsaanbevelingen te doen aan de provincie of andere overheden en organisaties.

Leden Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Voorzitter
Mark Röell, burgemeester Baarn

Gemeenten
Valesca van den Bergh (Stichtse Vecht)
Esther Leenheer (Utrechtse Heuvelrug)


Kasteelmusea
Frank Louhenapessy (Huis Doorn)

Landschap Erfgoed Utrecht
Susan de Jong

MooiSticht
Peter van Deelen

Nationaal Restauratiefonds
Ina Roeterdink 

Utrechts Landschap

Paul Vesters

Staatsbosbeheer
Seline Geijskes
Anja Bon

Provincie Utrecht 
Wietske Dubelaar (senior beleidsmedewerker Ruimtelijk Erfgoed)
Samantha Hassink-Burbidge (beleidsmedewerker Publiek en Erfgoed)
Jennemie Stoelhorst (Coordinator Cluster Cultureel Erfgoed)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Marjolein Woltering, adviseur erfgoed en ruimte 

sKBL
Yvonne Molenaar

Steunpunt voor Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)
Vincent de Kieviet

Utrechts Particulier Grondbezit
Otto van Boetzelaer (Eyckenstein)
Bertien Quarles van Ufford (Ridderhofstad Gunterstein)
Jemima de Brauwere (Landgoed Zuylestein)

Vragen

Vragen voor en over het Platform Utrechtse Buitenplaatsen kunt u stellen door een e-mail te sturen naar info@platformutrechtsebuitenplaatsen.nl.