Doneer Vrijwilligers

Fondsen voor de erfgoedsector

Voor erfgoedinstellingen zijn er landelijk, provinciaal en lokaal verschillende fondsen.

Regelingen landelijke fondsen

 • Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Erfgoed Maken is een subsidieregeling die projecten ondersteunt op het gebied van erfgoedparticipatie en -educatie. Activiteiten waarin mensen gezamenlijk immaterieel erfgoed beoefenen, zich samen vrijwillig inzetten voor beheer, behoud, ontwikkeling en doorgifte van erfgoed, en met elkaar leren over en door sporen uit het verleden.
 • Fonds 21 wil door het steunen van projecten een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu. Er zijn drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.
 • Mondriaanfonds voor diverse regelingen op allerlei toepassingen en onderwerpen.
 • VSBfonds voor aanvragen uit de kunst en cultuur sector specifiek op de creatieve, sociale en inclusieve samenleving.
 • Het Cultuur Loket Digitall helpt culturele instellingen om het contact met het publiek te versterken door digitale technologie.


Fondsen erfgoedparticipatie, erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en ondersteunen bij erfgoedzorg

 •  Bekijk de fondsenlijst van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Fondsen gericht op vrijwilligers

Fondsen gericht op digitalisering

 • Subsidiewijzer van DEN Kennisinstituut Cultuur en Digitalisering is gericht op digitale transformatie zoals het digitaal organiseren en presenteren van een museumcollectie, tentoonstelling of andere digitale kunstvormen.

Fondsen provincie Utrecht

 • Cultuur en erfgoed provincie Utrecht voor deskundigheidsbevordering, versterken van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van cultuur en erfgoed en het bekendmaken van Utrechts Erfgoed.
 • Cultuur Innovatiefonds provincie Utrecht dat innovatieve ideeën ondersteunt die ontstaan door experimenteren en samenwerken. Er is financiering aan culturele en creatieve organisaties voor het onderzoeken en uitvoeren van een nieuw plan, waarbij de geleerde lessen gedeeld worden.
 • Utrechtse fondsenzoeker, een initiatief van 25 individuele Utrechtse fondsen die gevestigd en actief zijn in de regio Utrecht. Het zijn zowel regionale als landelijke fondsen. De website is ontwikkeld om het voor aanvragers zo overzichtelijk mogelijk te maken welke fondsen het beste passen bij hun aanvraag.
 • Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de provincie Utrecht. Het project moet een gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het Carel Nengerman Fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte.
 • Elise Mathilde Fonds steunt instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager zonder winstoogmerk opereert.
 • Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt activiteiten op het gebied van podiumkunsten, film en audiovisueel, beeldende kunst en alle denkbare mengvormen, innovatieve renovatie, cultureel erfgoed en kunsthistorische publicaties.
 • K.F. Hein Fonds voor giften aan projecten over cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuur en duurzaamheid, podiumkunsten en volksgezondheid. Het fonds steunt initiatieven met giften en garanties, en met advies of publiciteit.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Utrecht, waar stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage kunnen aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans, film, natuur, wetenschap of buurtcultuur.
 • Provinciaal Utrechts Genootschap voor subsidie aan projecten die aansluiten bij hun missie: het bevorderen van belangstelling voor alle terreinen van kunsten en wetenschappen en voornamelijk gericht op de stad en provincie Utrecht.

Fondsen Utrecht stad

 • Gemeente Utrecht ondersteunt activiteiten die Utrechts erfgoed openbaar maken voor publiek.
 • Van Baaren stichting ondersteuning van maatschappelijk-culturele projecten in Utrecht.

Fondsen gemeenten in Utrecht (lokaal)