Doneer Vrijwilligers

Het verhaal van Utrecht

Op UtrechtAltijd.nl

Het complete verhaal van Utrecht vind je op de geschiedenissite UtrechtAltijd. Over de prehistorie, de komst van de Romeinen, de plundertochten van de Vikingen, over ridders en jonkvrouwen in de middeleeuwen, de slavernij, de opkomst van de steden tot de wereldoorlogen en het recente verleden.

Op UtrechtAltijd hebben we speciaal voor jou per tijdvak de belangrijkste feiten en gebeurtenissen op een rijtje gezet met verwijzingen naar interessante verhalen over deze boeiende periodes uit ons verleden.

Prehistorie (tot 3000 v.Chr.)

Tijd van jagers en boeren

De IJstijd vormt het landschap

De eerste Utrechters

 

Oudheid (3000 v.Chr.-500 na Chr.)

Tijd van Grieken en Romeinen

De Limes: grens van het Romeinse Rijk

 

Middeleeuwen (500-1500)

Tijd van monniken en ridders

Dorestad: het grootste handelscentrum van Noordwest Europa

Willibrord en Bonifatius brengen het christendom

 

Tijd van steden en staten

Natte gebieden worden drooggelegd

Bisschop Godebald schenkt Utrecht stadsrechten

Kastelen verdedigen de provinciegrens

 

Vroegmoderne Tijd (1500-1800)

Tijd van ontdekkers en hervormers

Utrechters in opstand tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Beeldenstorm en Reformatie

Tijd van regenten en vorsten

Rijkdom en culturele bloei

Utrechters en de slavernij

Rampjaar en de waterlinie

Storm, veepest en overstromingen

 

Tijd van pruiken en revoluties

De Franse tijd

 

Moderne Tijd (1800-1945)

Tijd van burgers en stoommachines

Spoorwegen en fabrieken

 

Tijd van Wereldoorlogen

Eerste Wereldoorlog

Tussen de oorlogen

Tweede Wereldoorlog

 

Eigentijdse geschiedenis (1945 tot nu)

Tijd van televisie en computer

Vliegbasis Soesterberg en de Koude Oorlog

Naar het Utrecht van vandaag

 

Deel met je vrienden