Doneer Vrijwilligers

Erfgoedwijzer met de klas

vr 31 maart 2023 12:22

De website www.erfgoedwijzermetdeklas.nl met prachtige lesvoorbeelden en handvatten voor leerlingen van groep 1 t/m 8 is gelanceerd! Leerkrachten kunnen er direct mee aan de slag.

Wie bepaalt wat erfgoed is en hoe wordt iets erfgoed? Welke belangen en emoties spelen een rol? En wat vind ik er zelf eigenlijk van? Erfgoed is geen vaststaand gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de zeehelden uit de 17e eeuw die van hun voetstuk zijn gevallen. Of het afschaffen van een traditie als vuurwerk op oudejaarsavond. Door te leren en te praten over erfgoed ontdek je verschillende invalshoeken en kun je je beter verplaatsen in de ander. Je leert te kijken vanuit meerdere perspectieven. Dit erfgoedwijs denken sluit aan bij de doelen van Burgerschap en taal. Het past ook bij de Vreemdzame school en Kanjertraining.

Erfgoedwijzer met de klas een een samenwerkingsproject dat Landschap Erfgoed Utrecht coördineert. In dit project is veel expertise samengebracht. De projectpartners zijn Imagine IC, de Reinwardt Academie, Erfgoed Gelderland, Plein C, Erfgoed Brabant, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Delteykschool Werkhoven, de Marnix Academie, Meelicht educatieve projecten en Stip en lijn. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het project financieel mogelijk gemaakt.

Bezoek de website www.erfgoedwijzermetdeklas.nl.

Deel met je vrienden