Word donateur Vrijwilligerswerk

Hoe kan ik veilig werken?

Arbo en veilig werken

In het landschap werken brengt risico’s met zich mee. Vrijwilligersgroepen hebben een zorgplicht voor de veiligheid van de deelnemers. De EHBO-trommel mag liever dicht blijven. Bij ernstige risico’s en biologische agentia gelden voorschriften vanuit de Arbowet zoals de risico analyse met maatregelen, instructies geven, toezicht houden en persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Wij bieden informatie, hulpmiddelen, gereedschap en cursussen.

Coronamaatregelen

Vanwege de uitbraak van COVID-19 is het nodig om onze werkzaamheden aan te passen. We hebben een coronaprotocol opgesteld om veilig te kunnen blijven werken.

Voor het veilig werken omtrent corona hebben we een aparte pagina:

Coronaprotocol voor vrijwilligers

Arboplan

Maak een analyse van de risico’s van de activiteiten. Maak met je groep en terreineigenaar afspraken over veilig werken en leg deze vast. Aan te raden manieren om dit te doen:

 

Heb je een vaste groep en werk je op een vaste locatie?

Leg risico’s, maatregelen, trainingen, afspraken vast in je Arboplan. Noodnummers, aanrijroute ambulance, adresgegevens zet je op de noodkaart en hebt die altijd bij de hand (bijvoorbeeld in de EHBO-trommel). Een voorbeeld noodkaart vind je hier.

 

Heb je een vaste groep die op wisselende locaties werkt?

Maak een Arboplan met de algemene risico’s en maatregelen, gevolgde trainingen en afspraken. Neem elke werkdag het werkdagformulier mee. Daarop staan de specifieke afspraken van die dag: risico’s en maatregelen, afspraken met eigenaar, noodnummers en adres van de specifieke locatie.

 

Heb je een eenmalige werkdag of eenmalige plek of activiteit?

Vul het werkdagformulier in en neem dit mee naar de werkdag.

Risico Analyse en stappenplan veilige werkdag

Een handig hulpmiddel om de risico's in te schatten is de voorbeeld Risico Analyse. Het stoplichtmodel laat je zien welke risico’s ernstigste gevolgen kunnen hebben en welke maatregelen je neemt om die te minimaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van de groep om keuzes te maken.

Ook maakten we een stappenplan om een veilige werkdag te organiseren. Bekijk dit stappenplan.

Recente ontwikkelingen

Door de VBNE is een richtlijn praktijkopleidingen uitgebracht. Begin 2021 is er een bijgestelde versie gepubliceerd. Naar aanleiding van feedback van zelfstandige vrijwilligersgroepen in de provincie Utrecht en andere provincies is een aantal wijzigingen aangebracht. Daarnaast zijn de eisen die worden gesteld aan het Nederlands Zaagcertificaat geïntegreerd in de Richtlijn. De cursussen motorkettingzagen, bosmaaien en veldhulpverlening die wij in 2021 aanbieden voldoen aan de bijgewerkte richtlijn.

Liever persoonlijk contact?

Eric helpt je graag verder

Eric Creemers

Adviseur vrijwilligerswerk / Pyramide van Austerlitz 030 - 2219715 e.creemers@landschaperfgoedutrecht.nl