Doneer Vrijwilligers

Wat heb ik nodig om veilig te werken?

Werken in de natuur brengt risico’s met zich mee. Vrijwilligersgroepen hebben een zorgplicht voor de veiligheid van de deelnemers. De EHBO-trommel mag liever dicht blijven. Bij ernstige risico’s en biologische agentia gelden voorschriften vanuit de Arbowet zoals de risico analyse met maatregelen, instructies geven, toezicht houden en persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Wij bieden informatie, hulpmiddelen, gereedschap en cursussen.