Nieuws

Reactie natuur- en milieuorganisaties op nieuwe visie LNV

8 september 2018 10:12

Vandaag presenteert minister Schouten haar visie op landbouw, natuur en voedsel. De natuur-en milieuorganisaties pakken deze handschoen op.

› Lees verder

Anton Cruysheer nieuwe Programmamanager Erfgoed

2 juli 2018 19:21

Anton Cruysheer is de nieuwe Programmamanager Erfgoed bij Landschap Erfgoed Utrecht. Hij gaat zich onder andere richten op erfgoedbeheer & vrijwilligers, erfgoedplatforms & netwerken, archeologie & monumenten en erfgoededucatie.

› Lees verder

Jaarverslag 2017

2 juli 2018 12:42

In het provinciehuis Utrecht heeft directeur Ivo Brautigam (LEU) vanmiddag het Jaarverslag 2017 en de resultaten van het Vrijwilligerswerk 2017 overhandigd aan de gedeputeerden Mirjam Maasdam, Mariëtte Pennarts en de leden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water.

› Lees verder

Recordaantal vrijwilligers voor landschap en erfgoed

7 juni 2018 14:19

Tijdens de Vrijwilligersdag werd bekendgemaakt dat 10.167 mensen zich in 2017 vrijwillig hebben ingezet. Ze beschermden kwetsbare weidevogels, knotten bomen, gaven rondleidingen in musea, onderhielden historische moestuinen, waren actief als archeologievrijwilliger en meer. Ze realiseerden vorig jaar 776.000 manuren. In geld uitgedrukt ligt de waarde van het werk dat vrijwillig werd verzet rond de € 17,5 miljoen. Maar het maatschappelijk belang is vele malen groter.

› Lees verder

Help mee het landschap in kaart te brengen

9 mei 2018 11:51

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers die graag buiten zijn en die willen helpen om de landschapselementen, zoals knotbomen, houtwallen en heggen, in het Kromme Rijngebied in kaart te brengen. Het gaat met name om het buitengebied van Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Utrecht en Zeist. Ben je in de periode van mei tot november minimaal 8 dagen beschikbaar? En wil je een bijdrage leveren aan het landschap in je eigen omgeving? Kom dan naar de informatiebijeenkomst die Landschap Erfgoed Utrecht op 31 mei 2018 organiseert.

› Lees verder

Beleef het oeroude ambacht van maaien met de zeis

3 mei 2018 12:53

Vroeger werd het ambacht van maaien met de zeis automatisch van vader op zoon doorgegeven. Nu nog steeds is maaien met de zeis een goed alternatief voor kleinschalig natuurbeheer. Daarom organiseert Landschap Erfgoed Utrecht zaterdag 26 mei 2017 van 10:00 – 16:00 uur op Landgoed Oostbroek in de Bilt een cursus ‘Maaien met de zeis’.

› Lees verder

Nieuwe visie ‘Groen en Gezond’ gepresenteerd

13 april 2018 11:47

Op maandag 9 april overhandigden vertegenwoordigers van de Utrechtse natuur en milieuorganisaties de toekomstvisie Groen & Gezond aan gedeputeerde Maasdam en een speciale commissie van de Provinciale Staten. De visie is een initiatief van het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, IVN Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en schetst het toekomstbeeld voor 2050.

› Lees verder

Help mee in de historische tuin van Landgoed Zuylestein

4 april 2018 13:20

Al sinds de 17e eeuw wordt er groente en fruit geteeld op Landgoed Zuylestein. Vandaag de dag tuinieren vrijwilligers onder leiding van een deskundige tuinbaas, in de 17e-eeuwse moestuin op basis van historische én de laatste nieuwe inzichten over biologische wisselteelt, combinatieteelt en permacultuur. Voor het onderhoud van de tuin zijn de eigenaren, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, op zoek naar vrijwilligers.

› Lees verder

Groen aan de buurt in Soest officieel van start

23 maart 2018 15:40

In de Noorder Eng in Soest hebben enthousiaste bewoners de afgelopen tijd plannen gemaakt om hun eigen omgeving groener te maken. Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar werkgroepen van bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan.

› Lees verder