Nieuws

Nieuwe visie ‘Groen en Gezond’ gepresenteerd

13 april 2018 11:47

Op maandag 9 april overhandigden vertegenwoordigers van de Utrechtse natuur en milieuorganisaties de toekomstvisie Groen & Gezond aan gedeputeerde Maasdam en een speciale commissie van de Provinciale Staten. De visie is een initiatief van het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, IVN Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en schetst het toekomstbeeld voor 2050.

› Lees verder

Help mee in de historische tuin van Landgoed Zuylestein

4 april 2018 13:20

Al sinds de 17e eeuw wordt er groente en fruit geteeld op Landgoed Zuylestein. Vandaag de dag tuinieren vrijwilligers onder leiding van een deskundige tuinbaas, in de 17e-eeuwse moestuin op basis van historische én de laatste nieuwe inzichten over biologische wisselteelt, combinatieteelt en permacultuur. Voor het onderhoud van de tuin zijn de eigenaren, samen met Landschap Erfgoed Utrecht, op zoek naar vrijwilligers.

› Lees verder

Groen aan de buurt in Soest officieel van start

23 maart 2018 15:40

In de Noorder Eng in Soest hebben enthousiaste bewoners de afgelopen tijd plannen gemaakt om hun eigen omgeving groener te maken. Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op. Acht ideeën zijn uitgekozen waar werkgroepen van bewoners de komende tijd mee aan de slag gaan.

› Lees verder

Ook in de provincie Utrecht 1ste kievitsei gevonden

16 maart 2018 14:44

Op vrijdag 16 maart vond Harry Dekker, vrijwilliger van de Weidevogelgroep Binnenveld, het eerste kievitsei van de provincie Utrecht in de gemeente Veenendaal. Eerder deze week werd al het allereerste kievitsei van Nederland gevonden. Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels.

› Lees verder

Als je niet reist, kom je nergens

15 maart 2018 17:14

UtrechtAltijd.nl gaat de komende maanden met spannende, leuke en nieuwe online verhalen onderweg in de provincie Utrecht. Op welke manier reisde men in de afgelopen eeuwen door Utrecht? Wie trokken er rond er en wat heeft al die beweging gedaan met het Utrechtse landschap?

› Lees verder

Houd het verhaal van de Pyramide van Austerlitz levend

15 maart 2018 15:27

Vanaf 30 maart is de Pyramide van Austerlitz weer open voor het publiek. Vrijwilligers maken het mogelijk om iedereen van dit bijzondere monument te laten genieten. Voor het nieuwe seizoen zijn nog nieuwe vrijwilligers nodig.

› Lees verder

Mooie Klompenpadenresultaten in 2017

13 maart 2018 13:38

Het voorjaar komt eraan, na nog een korte koude periode, en dan barst het wandelseizoen los. Een mooi moment om de resultaten van de Klompenpaden van vorig jaar te presenteren. Want 2017 was een bijzonder Klompenpadenjaar; het 100ste Klompenpad werd geopend. En aan het eind van het jaar stond de teller alweer op 105 Klompenpaden.

› Lees verder

Veel mensen aan de slag voor de wilde bij tijdens NLdoet

9 maart 2018 16:36

Op 9 en 10 maart zijn bijna 300 mensen tijdens NLdoet aan de slag gegaan om hun eigen leefomgeving bijvriendelijker te maken in de provincie Utrecht. Ze maakten bijenhotels, snoeiden bomen en zorgen voor meer voedselvoorziening.

› Lees verder

Platform Kleine Landschapselementen van start

8 maart 2018 13:14

› Lees verder