Doneer Vrijwilligers

Elke leerling Erfgoedwijs

Erfgoedwijs, wat is dat eigenlijk? Iets wordt pas erfgoed als daar een etiket op wordt geplakt. Maar wie bepaalt wat erfgoed is? De waarde en betekenis van erfgoed is geen vaststaand gegeven. Hoe we denken over plekken, monumenten, tradities, rituelen en alledaagse of bijzondere voorwerpen ontwikkelt zich door de tijd heen en kan van persoon tot persoon en van groep tot groep verschillen. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen achtergrond, kennis, ervaringen en herinneringen. 

Met het project Erfgoedwijzer geven wij leerkrachten én erfgoedinstellingen kennis, handvatten en werkvormen om leerlingen een erfgoedwijze blik te laten ontwikkelen. Ze leren objectief en door verschillende perspectieven genuanceerder te kijken. Erfgoedwijsheid sluit daarom ook goed aan bij persoonsvorming en burgerschap. Erfgoedwijzer wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Erfgoedwijzer

Rond erfgoed is er altijd sprake van emoties. Denk bijvoorbeeld aan de zeehelden uit de Gouden eeuw die recentelijk (en soms letterlijk) van ‘hun voetstuk' zijn gevallen. Je bent erfgoedwijs als je met een kritische blik leert kijken naar erfgoed. Wie vertelt mij dit? Wat vind ik er zelf eigenlijk van? In dit project ontwikkelen we onder meer een toolkit voor in de klas. Leerkrachten krijgen lesvoorbeelden en werkvormen om direct toe te passen met de leerlingen. Ook komt er een scholingsmodule voor leerkrachten en erfgoedhuizen. 

Het project is gebaseerd op het onderzoek van het lectoraat Cultureel erfgoed van de Reinwardt Academie en Imagine IC die de methode Emotienetwerken ontwikkelde. Wil je meedoen aan de pilot, neem dan contact op met Dorien Wijstma.

Meer informatie

Landschap Erfgoed Utrecht is penvoerder van het FCP project Erfgoedwijzer. Dit project wordt door ontwikkeld en uitgevoerd door een Stuurgroep waarin de volgende organisaties deelnemen:

Onderzoekers Erfgoedwijsheid: Reinwardt Academie en Imagine IC. 
Provinciale instellingen: Plein C (Noord Holland), Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland en Erfgoedhuis Zuid Holland. 
Erfgoedinstellingen:
Nationaal Militair Museum en Het Utrechts Archief.
Onderwijs: Delteykschool in Werkhoven. 
Pabo: Marnix Academie Utrecht. Ontwikkelaars (zzp): Jacquelien Vroemen (toolkit) en Jolijn Rietbergen (scholingsmodule). 
Ontwikkelaars: Jacquelien Vroemen (toolkit) en Jolijn Rietbergen (scholingsmodule). 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zorgt voor financiële ondersteuning. Het project loopt tot mei 2023.

Interessante links:
Artikel: 
Emotienetwerken van Hester Dibbits
Website: 
Emotienetwerken van Reinwardt en Imagine OC

Bekijk het webinar Emotienetwerken
De commissie is zeer positief over dit project dat een frisse blik op erfgoededucatie heeft. Het project is van landelijke waarde.
Fonds voor Cultuurparticipatie Commissie Mediakunst- en Erfgoededucatie

Wil je meer weten?

Dorien helpt je graag verder

Dorien Wijstma

Programmamanager erfgoed en onderwijs 030 - 2219773 d.wijstma@landschaperfgoedutrecht.nl

Wil je meer weten?

Caroline helpt je graag verder

Caroline Matla

Adviseur erfgoed en onderwijs 030 - 2219786 c.matla@landschaperfgoedutrecht.nl