Ik word vrijwilliger

Meldpunt Archeologie

Ook iets gevonden? Help het Utrechtse erfgoed in kaart te brengen en draag bij aan kennis over het verleden. Je kunt melding maken van vondsten en bedreigde archeologische vindplaatsen binnen de provincie Utrecht. Ons doel is het vastleggen van archeologische vondsten en het bieden van advies en ondersteuning aan archeologische werkgroepen. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat bekendheid wordt gegeven aan bijzondere vondsten. De vondsten zullen na overleg gefotografeerd en geregistreerd worden in het Landelijke Informatie Systeem (Archis3) en in de Europese Database van PAN. Na je melding ontvang je een rapportage van je vondst. 


Iets gevonden?

Stuur een mail naar meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl of bel naar 030 220 5534. Iets gevonden buiten de provincie Utrecht? Dan verwijzen je graag door naar de site van PAN.

Vondst van de Schervendokter

De Romeinen waren niet alleen maar bezig met het voeren van veldtochten en het consolideren van hun Rijk. Ze brachten ook nieuwe materialen en goederen mee naar de grens van het Romeinse Rijk – nu de provincie Utrecht. Zoals het typerende terra sigillata-aardewerk. Dat was van zulke hoge kwaliteit dat het zelfs hedendaagse producenten niet altijd lukt om daaraan te tippen.

Archeoloog Alexander van de Bunt vertelt ons meer over dit aardewerk in deze aflevering van Vondst van de Schervendokter.

Lees meer

Meer weten?

Neem contact op met Alexander

Alexander van de Bunt

Adviseur archeologie 030 - 2219771 a.vandebunt@landschaperfgoedutrecht.nl