Doneer Vrijwilligers
John Smit

Behouden en herstel van de Zwarte Sachembij populatie op Kwintelooijen

De Zwarte sachembij (Anthophora retusa) is een bestuiver die zich laat zien in het vroege voorjaar. De mannetjes van deze hommelachtige soort laat zich eind maart al zien, snel gevolgd door de vrouwtjes. Menig wilde bijenliefhebber trekt naar Kwintelooijen om er de zwarte sachembij vast te kunnen leggen. Ze is voor kenners een cadeautje om te aanschouwen, want de enige andere populatie is te vinden in Limburg. Waar deze soort in 1950 nog wijd verspreid en algemeen was, is deze populatie de laatste jaren met 87% gedaald en krijgt de Zwarte sachembij niet alleen de status zeer zeldzaam, maar ook ernstig bedreigd (Reemer, Rode lijst Wilde Bijen, 2018). Dit is een wereldwijde trend.

De populatie in Kwintelooijen is bijzonder, maar ook kwetsbaar. We kunnen we spreken van een metapopulatie: een groep individuen die volledig afgesneden is van interactie met andere populaties van dezelfde soort. Dat maakt de soort zeer gevoelig: als ze uitsterft is de kans zeer klein dat de soort ooit nog boven de rivieren voorkomt: de andere populatie is namelijk ruim 145 kilometer verwijderd van haar andere soortgenoten.

Om deze populatie te behouden is aangepast beheer nodig in het natuurgebied van Kwintelooijen. Landschap Erfgoed Utrecht, Gemeente Rhenen en Natuurgroep Kwintelooijen slaan de handen ineen om van Kwintelooijen een blijvend huis te maken voor deze bijzondere wilde bij. Samen gaan wij aan de slag voor deze soort.

Wat doen we?

  • Kleinschalig versterken huidige biotoop in samenwerking met Natuurgroep Kwintelooijen door het realiseren van meer nestgelegenheid (begroeiing op leembulten verwijderen) en verbeteren voedselaanbod door inzaaien inheemse, lokale kruiden
  • De huidige populatie in kaart krijgen door een wetenschappelijk inventarisatie uitgevoerd door EIS (Beoordeling omvang en vitaliteit populatie, nul-meting, onafhankelijk advies over ecologie van het gebied in relatie tot de zwarte sachembij)
  • Nesten in kaart brengen zodat er rekening mee gehouden kan worden in toekomstig beheer
  • Beheerplan aanpassen nav onderzoek en resultaten
  • Vergroten draagvlak wilde bijen bij vrijwilligers en omwonenden
  • Inventariseren andere populaties van de zwarte sachembij in de provincie (Remmerden en Zeist)

Meer weten over dit project?

Liever persoonlijk contact?

Willemijn helpt je graag verder

Willemijn van Hees

Adviseur Routes / Klompenpaden en Wilde bijen 030 - 221 97 12 w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl