Doneer Vrijwilligers
Meet je Landschap

brengt het Utrechtse landschap in kaart

Meet je Landschap

Meet je Landschap is een project waarbij we samen met vrijwilligers landschapselementen in kaart brengen om te weten waar er beheer en behoud nodig is. Landschapselementen zijn van groot belang voor de biodiversiteit; van de 400 inheemse soorten dagvlinders, amfibieën, reptielen en zoogdieren leeft ongeveer de helft in of bij landschapselementen. 

Landschapselementen zijn de bouwstenen die samen de structuur van het landschap bepalen. Voorbeelden van elementen zijn poelen, houtwallen, knotwilgen en oude lanen. Landschapselementen zijn van grote waarde voor het vastleggen van CO2, het opvangen van fijnstof, het tegengaan van verdroging en hittestress. En daarmee ook belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Een schat aan informatie 
Samen met onze partner Ordina ontwikkelden we het Dashboard Kleine Landschapselementen. Dit dashboard geeft een beeld over de landschapselementen. Het is er voor iedereen met interesse voor het landschap en iedereen die werkt in en voor het landschap zoals beleidsmedewerkers of adviseurs. Voor ambtenaren van gemeenten is het bijvoorbeeld een handig hulpmiddel bij landschapsontwikkelingsplannen.

Meten is weten!

Hoe is het gesteld met de landschapselementen in de provincie Utrecht? Hoeveel zijn er en in welke staat verkeren ze? Voor het antwoord op deze vragen, begonnen we vijf jaar geleden begonnen met het project Meet je Landschap. Met de hulp van vrijwilligers inventariseren we de landschapselementen in de provincie Utrecht.

Wat kunnen we met de data?

Het dashboard laat zien waar het landschap versterkt kan worden door bijvoorbeeld elementen te herstellen. Herstel kan bijvoorbeeld een verbetering van de groenblauwe dooradering betekeken of diersoorten een betere leefomgeving bieden. De data van het dashboard helpt beleidsmakers bij ruimtelijke vraagstukken rond woningbouw, zonnevelden en de omgevingsvisie. 

Handleiding dashboard

Mede mogelijk gemaakt door

Meer weten?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Adjunct-directeur / manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl