Doneer Vrijwilligers
Meet je Landschap

brengt het Utrechtse landschap in kaart

Meet je Landschap

De provincie Utrecht heeft een diversiteit aan landschappen; kruidenrijke slootkanten in het veenweidegebied, hoogstamfruitbomen in de Kromme Rijnstreek en houtwallen in de Gelderse Vallei. Veel van deze landschapselementen staan onder druk. Met Meet je Landschap brengen wij samen met vrijwilligers landschapselementen in kaart om te weten waar er beheer en behoud nodig is.

Het landschap is van groot belang voor de biodiversiteit; van de 400 inheemse soorten dagvlinders, amfibieën, reptielen en zoogdieren leeft ongeveer de helft in of bij landschapselementen. Door veranderingen in de landbouw, uitbreiding van steden en dorpen, aanleg van zonnevelden moeten zij plaatsmaken voor deze nieuwe ontwikkelingen. Terwijl ze van grote waarde zijn: vastlegging van CO2, opvangen van fijnstof, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, tegengaan van verdroging en hittestress.

Dashboard met een schat aan informatie 
Samen met onze partner Ordina ontwikkelden we het Dashboard Kleine Landschapselementen. Dit dashboard geeft een beeld over de landschapselementen. Het dashboard is er voor vrijwilligers die werkzaamheden in het landschap uitvoeren. Het is ook voor beleidsmedewerkers om een beeld te krijgen van het landschap in hun gemeente. Het is een handig hulpmiddel voor de omgevingsvisie of bij landschapsontwikkelingsplannen. Gemeenten kunnen extra gegevens toevoegen aan het dasboard. Hein Pasman kan adviseren over de mogelijkheden.

Meten is weten!

Hoe is het gesteld met de landschapselementen in de provincie Utrecht? Hoeveel zijn er en in welke staat verkeren ze? Voor het antwoord op deze vragen, zijn we vijf jaar geleden begonnen met Meet je Landschap. Met de hulp van vrijwilligers inventariseren we kleine landschapselementen.

Wat kunnen we met de data?

Het dashboard toont waar het landschap versterkt kan worden door elementen te herstellen. Herstel verbetert de groenblauwe dooradering in het buitengebied en het leefgebied van verschillende diersoorten. De data helpt beleidsmakers bij ruimtelijke vraagstukken zoals woningbouw, zonnevelden en het opstellen van de omgevingsvisie. De handleiding beschrijft de functionaliteiten van het dashboard.

Handleiding dashboard

Mede mogelijk gemaakt door

Meer weten?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl