Doneer Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk in 2023

Sterk jaar voor vrijwilligerswerk landschap en erfgoed

ma 1 juli 2024 14:14

De meer dan 10.000 mensen die zich vrijwillig inzetten voor het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht vertegenwoordigden in 2023 een maatschappelijke waarde van 18 miljoen euro. Veel vrijwilligers zijn actief met landschapsbeheer (2.647), het onderhouden van Klompenpaden (335) en het beschermen van weidevogels (325). Ook in erfgoed is het aantal vrijwilligers flink. Zo zijn er bij musea zo’n 3.000 vrijwilligers actief, bij archieven bijna 300 en historische verenigingen ruim 1.400.

De cruciale rol van vrijwilligers
Iedereen die om het landschap en erfgoed geeft, zal blij zijn met deze cijfers. De urgentie van het vrijwilligerswerk is groot en vrijwilligers spelen een cruciale rol. Denk aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering, het versterken van de biodiversiteit of het in kaart brengen van kwetsbare landschappen. Op het gebied van erfgoed spelen ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en digitalisering een rol. Vrijwilligers blijven nodig om erfgoedinstellingen aantrekkelijk, vindbaar en toegankelijk te houden.

Vrijwilligersplatform
Met de jaarlijkse publicatie van de vrijwilligersresultaten doet Landschap Erfgoed Utrecht een oproep aan alle inwoners van de provincie om ook actief te worden als vrijwilliger. Groepen en organisaties die werken met vrijwilligers ondersteunen we met advies, inspiratie, trainingen en bijeenkomsten. Wil je ook meedoen, kijk dan op het vrijwilligersplatform met vacatures voor vrijwilligerswerk.