Doneer Vrijwilligers

Werkzaamheden droogteproject weer opgestart

ma 11 maart 2024 15:50

De afgelopen week zijn de werkzaamheden voor het droogteproject weer opgestart. Werknemers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht hebben de 48 proefvelden in Groenekan opnieuw ingezaaid. Ze zijn daarbij begeleid door medewerkers van de Universiteit Utrecht, die het onderzoek mede uitvoert.

Met het project willen we de relatie tussen biodiversiteit, droogte en gras/kruiden mengsels in kaart brengen. De wortels van deze mengsels kunnen verschillende niveaus van de bodem bereiken. We onderzoeken of we in tijden van veel neerslag kunnen zorgen voor een betere drainage, en in tijden van droogte voor een meer geleidelijk opname van water. Daarnaast ontwikkelen we een bovengrondse vegetatiestructuur waarop gewassen met verschillende bloeiperioden kunnen groeien. Hiermee brengen we de invloed van de biodiversiteit op de waterhuishouding van de bodem in kaart. 

Dit driejarige project is een samenwerking van Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht met de ondersteuning van het Cultuurfonds, Movares Foundation, Odido en Gamma.