Doneer Vrijwilligers

14.000 vrijwilligers op Natuurwerkdag

ma 4 november 2019 13:02

Op zaterdag 2 november 2019 gingen 14.000 deelnemers tijdens de Natuurwerkdag in het hele land aan de slag voor het beschermen en behouden van natuur en landschap. Dit jaar met het thema biodiversiteit.

Ondanks het wisselvallige weer was de opkomst hoog, op 563 locaties hebben deelnemers zich ingezet voor de leefomgeving van wilde bijen, vlinders, watersalamanders en nog veel meer soorten. Er is gezaagd, gesnoeid, er zijn poelen schoongemaakt en bollen geplant.

Zorg voor natuur in handen van vrijwilligers
Zorg voor het landschap, zoals onderhoud aan (knot-)bomen, boomgaarden, het aanleggen van bloemenweiden en schoonmaken van poelen is steeds vaker in vrijwilligershanden. Al het werk dat verzet is op de Natuurwerkdag is van belang voor de bescherming van natuur, landschap en dieren.

Ook iets doen voor een groene leefomgeving?
Samen met actieve vrijwilligers onderhouden we natuur en landschap. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! Kijk hier voor meer informatie.

Deel met je vrienden