Doneer Vrijwilligers

Resultaten Groen aan de Buurt

ma 7 oktober 2019 14:10

Leefbare buurten door een groenere leefomgeving. Buren die weer met elkaar in contact komen en met hun omgeving. Tijdens een inspirerend Veldsymposium vierden Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht de prachtige resultaten van drie jaar Groen aan de Buurt.

En na drie jaar heeft het team van Groen aan de Buurt volop ervaringen, kennis en inspiratie opgedaan en zijn veel groene bewonersprojecten gerealiseerd. Wat heeft deze aanpak dan de afgelopen 3 jaar opgeleverd? Allereerst heel veel blije mensen en ook ongelooflijk veel mooie groene projecten door de hele provincie. Van het aanleggen van bloemenweiden, het aanplanten van heggen en bomen, tot het verruilen van stenen voor groen, te veel om op te noemen. Bekijk hier de resultaten die Groen aan de Buurt heeft opgeleverd.

Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht: “We zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat, of gewoon voor de gezelligheid. Onze droom is deze groeiende groep mensen in Utrecht te kunnen blijven ondersteunen.” Vrijwilligers zijn goud waard. Dat bevestigde Hanke Bruins-Slot, gedeputeerde provincie Utrecht. Daarom gaat de provincie Utrecht ook in 2020 geld vrijmaken om Groen aan de Buurt nog verder te laten groeien. Bekijk hier de 12 dingen die je moet doen om ook een groenere buurt te realiseren.

Met het programma Groen aan de Buurt, mede gefinancierd door provincie Utrecht, begeleiden en faciliteren we bewoners en overheden bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. De aanpak is drieledig. We introduceren een participatieve buurtaanpak, waarmee we in elke buurt aan de slag kunnen. Met een voucherregeling stimuleren we zoveel mogelijk kleine initiatieven. En via ons kennisnetwerk verbinden we bewonersinitiatieven met elkaar en zorgen we voor kennisuitwisseling tussen overheden. Juist de samenhang tussen deze drie manieren maakt Groen aan de Buurt tot een succes.

Deel met je vrienden