Doneer Vrijwilligers
Wat wil het publiek?

Publieksonderzoek cultuur

Wat wil het publiek?

wo 30 oktober 2019 13:20

De dag voor Halloween presenteerde de provincie Utrecht de uitkomsten van een onderzoek van de Hogeschool Utrecht naar het culturele publiek. Op de gastenlijst stonden museumdirecteuren, festivalorganisatoren, bibliotheek-managers, gemeente- en provincieambtenaren, een verdwaalde dichteres en andere professionals uit de Utrechtse culturele wereld.

Ook wij van Landschap Erfgoed Utrecht waren van de partij. Bijna alles wat we doen, doen we namelijk voor en met publiek. Ons was gevraagd iets over onze ervaringen te vertellen. En dus stonden we bij wijze van randprogrammering met een aantal collega-instellingen achter een fraai ingericht standje in de foyer.

Rollen omdraaien
Voor de verandering draaiden we deze middag de rollen om. In plaats van zelf het hoogste woord te voeren, besloten we het aanwezig publiek in de schouwburg te bevragen over wat hun hier bracht, wat ze drijft, wat ze kwamen brengen en wat halen, zogezegd.

We waren niet op zoek naar lange wetenschappelijke verhandelingen, maar korte, krachtige, uitspraken die we op de meegebrachte flip-over konden neerschrijven. Voor de gelegenheid hadden we een kant-en-klaar camera meegenomen en een opschrijfboekje om het een en ander op te tekenen.

"Publiek nog effectiever informeren en aan ons binden"

Jacqueline Rutten - Centraal Museum

De eerste voorbijganger die we wisten te strikken voor onze mini-enquête was Jacqueline Rutten, hoofd publiek en informatie bij het Centraal Museum. Over hun bezoekers weten ze al “best veel” vertelt ze. Van sekse, leeftijd tot waar ze wonen. De uitdaging zit hem vooral in het nog beter en effectiever bereiken van het publiek. “De kern is, hoe bouw je een duurzame band op”, aldus Rutten.

 

“Nieuwe doelgroepen duurzaam aan ons binden”

Bernadine Ypma - Utrechts Archief

De adjunct-directeur van het Utrechts Archief, Bernadine Ypma staat voor eenzelfde uitdaging. “Wij werken inmiddels met participatieprogramma’s die de band met bestaande klanten moeten aanscherpen.” Het duurzaam verbinden van nieuwe doelgroepen is essentieel, "de vraag is hoe je dat commitment organiseert", aldus Ypma.

 

 

“In de psyche van je publiek kruipen”

Jelmer Lok - Prins Bernhard Cultuurfonds

Jelmer Lok komt uit een andere hoek. Hij werkt als ambtelijk secretaris van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hij is als geldschieter in de culturele sector blij met dit provinciale initiatief. “Publiek en makers hebben een gedeeld belang”, zegt hij. “Ze hebben elkaar hard nodig.” Heeft hij een tip hoe je het publiek kunt vasthouden en verleiden terug te komen? ”Probeer in de psyche van je publiek te kruipen!”

 

“Hoe breder je publiek, hoe diffuser je product”

Marjolein van der Kemp - Vanhuisuit

Marjolein van der Kemp is een oude bekende van Landschap Erfgoed Utrecht. Zij is betrokken bij het Stadsmuseum Woerden, een van de vier ‘living labs’ uit het onderzoek van de hogeschool Utrecht dat deze middag gepresenteerd zou worden. Bij het ontwikkelen van de website ‘Het verhaal van Woerden’ werd ze nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt. “Hoe breder het publiek waar je je op richt, hoe diffuser je product wordt.”

 

 

“Hoe ziet je publiek er over vijf jaar uit?”

Anetta de Jong - Kasteel de Haar

Anetta de Jong is directeur van Kasteel de Haar. De Haar ontvangt geen structurele subsidies en draait voor een groot deel op inkomsten uit publieksactiviteiten. Niet voor niets is vier jaar geleden besloten samen met Kasteel Amerongen, Museum Huis Doorn en Slot Zuylen de krachten te bundelen en de Stichting Samenwerkende Kastelen op te richten. Marketing en communicatie is daar een belangrijk onderdeel van. De Jong hoopt vandaag in de Stadsschouwburg “nieuwe inzichten op te doen en een idee te krijgen waar het de komende vijf jaar naar toe gaat”.

 

Publiek is een gelaagd begrip
Maja van Eijndthoven Gemeente Utrechtse Heuvelrug

“Spreek de taal van nu!”

Jannah de Roos - provincie Utrecht 

Jannah de Roos is een jonge provincieambtenaar (26) die zich bezighoudt met duurzaamheid en participatie. Hoe je bewoners betrekt bij vraagstukken die belangrijk zijn voor hun leven is een belangrijk onderdeel van haar werk. In de praktijk is die vertaling van beleid naar uitvoering niet altijd eenvoudig. “Het helpt als je de taal van nu spreekt. In de buitenwereld, maar ook intern.”

“Zorg dat je blijft vernieuwen voor je publiek”

Anneke van Mispelaar (Bureau Buiten)

Anneke van Mispelaar (Bureau Buiten) adviseert overheden en andere organisaties over zaken als toerisme, erfgoed, erfgoedbeleving en duurzaamheid. Wat ze hier komt doen? Inspiratie opdoen en bijblijven. “Hoe zorg je ervoor dat je blijft vernieuwen voor je publiek?”

 

 

"Publiek is een gelaagd begrip"

Maja van Eijndthoven - Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Maja van Eijndthoven is cultuur- en mediacoach voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Haar doel is “minimaal één visitekaartje uit te wisselen”, grapt ze. Dan serieus: “Wat is precies je publiek? Dat is een heel gelaagd begrip. Als je in de plaatselijke bibliotheek een tentoonstelling of concert organiseert zijn die kunstenaars en artiesten ook een soort van publiek. In die zin heeft de overheid echt een publieke functie.”

 

 

“Wat kunnen wij als provincie bijdragen?”

Jelmer Prins - provincie Utrecht

Aan het slot van de bijeenkomst treffen we Jelmer Prins van de provincie Utrecht. Wat vindt hij als aanstichter en organisator van deze dag van de uitspraken van de bezoekers die we spraken? Hij bekijkt de quotes die we op een grote flip-over hebben opgetekend en formuleert dan deze vraag aan alle culturele organisaties in de provincie Utrecht: “Welke bijdrage kunnen wij als overheid leveren aan een betere verbinding tussen cultuur- en erfgoedinstellingen en hun publiek?”

Conclusies

Wat valt op aan deze kleine steekproef? Zonder uitzondering zijn de professionals die we spraken in de Stadsschouwburg doordrongen van het belang van publiek en publieksonderzoek. Hoe je je publiek bereikt is een ding, nog veel belangrijker is de vraag hoe je je publiek voor langere tijd, duurzaam aan je weet te verbinden. Hoe richt je daar je organisatie en werkprocessen op in? Een mooi onderwerp voor een volgende meeting…

 

Informatie over het onderzoek naar het culturele publiek vind je op deze speciale website van de provincie Utrecht

Meer weten?

Neem contact met me op

Gert Hindriks

Manager marketing en communicatie 030 - 2219768 g.hindriks@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden