Doneer Vrijwilligers

Bijzondere archeologische vondst

vr 14 februari 2020 11:43

Soms komen de meest opmerkelijke ontdekkingen binnen bij Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht. Zoals die van deze gouden ring uit de vroege middeleeuwen. Op 14 februari nam wethouder Wil Kosterman, namens de gemeente Wijk bij Duurstede, deze bijzondere archeologische vondst in ontvangst. Een gouden ring uit de zesde of zevende eeuw gevonden in Wijk bij Duurstede. Het Rijksmuseum van Oudheden gaat de ring nog nader onderzoeken. “Een prachtige en unieke vondst in onze gemeente. Het is bijzonder om op Valentijnsdag een gouden sieraad te mogen ontvangen. Ik ben er heel blij mee dat de vinder de ring in eigendom wilde geven aan de gemeente, op voorwaarde dat deze in Wijk blijft. Deze ring krijgt een mooie plek in ons nog te openen Dorestad Museum. Iedereen is dan van harte welkom om deze gouden ring te komen bewonderen,” geeft Kosterman enthousiast aan.

Inwoner Wijk bij Duurstede vindt ring bij vegen van zijn stoepje
Vorig jaar zomer vond een inwoner van Wijk bij Duurstede een gouden ring uit het vroegere Dorestad bij het rooien van zijn Buxushaag. Hij vond deze ring tijdens het vegen van zijn stoepje. In eerste instantie realiseerde de vinder zich niet dat het om een hele oude ring ging. Hij meldde zijn vondst bij het steunpunt archeologie van Erfgoed Utrecht, en toen pas bleek dat het om een uitzonderlijke vondst ging. Op het eerste gezicht viel direct de onregelmatige band op van de ring met daarop verscheidene driehoekige stempels met daarin een wafelpatroon. Niet alleen bleek de ring ruim 1400 jaar oud te zijn, maar ook nog eens zeer zeldzaam. Daarna volgde een lange speurtocht op het internet, vakliteratuur, catalogi en het raadplegen van specialisten.

Oorspronkelijk uit Friesland
De speurtocht leidde naar het Friese terpengebied waar in het verleden vaker dergelijke vondsten zijn gedaan daterend uit de 6e/7e eeuw. Hoewel het Friese gebied rijkelijk bekend staat om zijn goudschatten, bleek dat voorwerpen met het vergelijkbare wafelpatroon bijna minstens zo zeldzaam waren als de ring in Wijk bij Duurstede. Slechts twee ringen met hetzelfde patroon zijn gevonden in het Friese plaatsje Marssum en Ferwerd. Wat de betekenis achter deze tekentjes is blijft vooralsnog onbekend. Hoewel veel voorwerpen in deze periode lijken geïnspireerd te zijn door wat de Franken en Alemannen maakten, lijkt dat bij deze ringen niet het geval te zijn. Buiten het Friese gebied zijn geen enkele parallellen bekend. Archeologen vermoeden dat de ring hoogstwaarschijnlijk daar vervaardigd is en via diplomatieke wegen of handelscontacten in Dorestad moet zijn beland.

De schoonheid van macht
In de vroege middeleeuwen waren kostbaarheden en macht onlosmakelijk met elkaar verbonden, vooral omdat gouden voorwerpen zo zeldzaam waren in deze periode. Gouden voorwerpen kwamen uitsluitend voor in rijke graven, terpen en depotvondsten. Hierdoor wordt de ring in verband gebracht met leden van het Friese koningshuis of andere elitaire groepen. Mogelijk valt de ring terug te voeren naar een tijd, toen Dorestad nog een kleine handelsnederzetting was, waarin de Friese koningen hun grip over het centrale rivierengebied probeerden te vergroten en regelmatig ten strijde trokken tegen de Franken. Een strijd die de Friezen noodgedwongen waren om te verliezen, want in 719 kwam de nederzetting definitief in handen van de Franken.

Ook iets gevonden in de provincie Utrecht?

Bij het Meldpunt Archeologie voor de provincie Utrecht van Landschap Erfgoed Utrecht kunnen experts je meer vertellen over je vondst. Meldingen dragen bij aan het inzicht en behoud van archeologisch erfgoed. Neem daarom gerust contact op met het meldpunt, dat kan via meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl en telefonisch via 030 220 5534. Iets gevonden buiten de provincie Utrecht? We verwijzen je graag door naar de site van de Portable Antiquities of the Netherlands (PAN).

Deel met je vrienden