Doneer Vrijwilligers
Raad van Toezicht

zoekt nieuwe leden

Nieuwe leden voor de RvT gezocht

do 20 februari 2020 15:49

Voor onze Raad van Toezicht zoeken we twee nieuwe leden: iemand met een financiële achtergrond en iemand met kennis van natuurinclusieve landbouw

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om Landschap Erfgoed Utrecht strategisch te versterken en toezicht te houden op de werkzaamheden van de organisatie. Tevens adviseren zij de directeur-bestuurder. De werkzaamheden zijn verdeeld over verschillende aandachtsvelden: algemeen beleid, Cultureel Erfgoed, Financiën en P&O, Landschap & Natuur, Marketing & Communicatie.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de 9 principes van de Governance Code Cultuur en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

Landschap Erfgoed Utrecht
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht is een not for profit organisatie die met 30 professionals en meer dan 10.000 vrijwilligers werkt aan het behoud, het beheer en de verrijking van het (agrarisch cultuur-) landschap & natuur en cultureel erfgoed in de provincie Utrecht.

Opdrachtgevers zijn onder meer de provincie Utrecht, landelijke en gemeentelijke overheden, particulieren, scholen en culturele instellingen. Landschap Erfgoed Utrecht wordt als ANBI-organisatie gesteund door diverse fondsen. LandschappenNL verzorgt als koepelorganisatie voor de provinciale landschaps- en erfgoedorganisaties de belangenbehartiging en de landelijke zichtbaarheid voor Landschap Erfgoed Utrecht.

Liever persoonlijk contact?

Ivo helpt je graag verder

Deel met je vrienden