Doneer Vrijwilligers
Nieuwe corona-richtlijnen voor weidevogelbeschermers

Nieuwe corona-richtlijnen voor weidevogelbeschermers

di 24 maart 2020 12:49

Op maandag 23 maart jl. heeft de regering een aantal aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het corona-virus in Nederland in te dammen. Zo zijn alle evenementen en publieke bijeenkomsten per direct verboden tot 1 juni aanstaande, ongeacht het aantal deelnemers. Wat betekenen deze nieuwe maatregelen voor het werk van de vele weidevogelbeschermers die in Nederland actief zijn? De provinciale coördinatoren boerenlandvogels en koepelorganisatie LandschappenNL hebben naar aanleiding van de regeringsmaatregelen de volgende aanvullende adviezen opgesteld.

Alle bijeenkomsten in het kader van het vrijwilligerswerk worden opgeschort tot en met 1 juni aanstaande. Dat geldt niet voor de werkzaamheden van vrijwilligers die zich bezig houden met de inventarisatie en bescherming van soorten als boerenlandvogels, weidevogels, amfibieën en akkervogels, gerelateerd aan het broedseizoen. Houd te allen tijde de laatste richtlijnen van het RIVM scherp in de gaten, deze kunnen wijzigen!

Aanvullend advies

Op basis van de meest recente richtlijnen adviseren wij het volgende:

 • Houd de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten en handel daarnaar.
 • Besluit je om veldwerk te gaan doen, ga dan bij voorkeur alleen op pad, zo nodig maximaal met twee personen, met de daarbij behorende 1,5 meter afstand.
 • Veldwerk is toegestaan. Besluit zelf of je wel of niet het veld in gaat. Neem geen onnodige gezondheidsrisico’s.
 • Beperk de werkzaamheden zoveel mogelijk tot bescherm- en inventarisatiewerkzaamheden waarbij legsels of kuikens gevaar lopen.
 • Stem vooraf telefonisch of digitaal de eventuele betreding van erf en boerenland en/of andere werkzaamheden af met de (agrarische) grondeigenaren.
 • Ga niet naar binnen bij (agrarische) grondeigenaren. Spreek zo nodig buiten af.
 • Onderzoek de mogelijkheid om met bijvoorbeeld 3 of 4 personen te videobellen met Whatsapp, mocht je behoefte hebben aan een groepsgesprek met relevante personen om het vrijwilligers-werk te bespreken/plannen.
 • Voer alle gegevens digitaal in via de Boerenlandvogelmonitor, direct in het veld, of later thuis op laptop, pc of tablet.
 • Stel, zoals gebruikelijk, na elk veldbezoek het boerenbedrijf c.q. de betrokken eigenaren en organisaties op de hoogte van uw resultaten en stem af over eventuele vervolgbezoeken.
 • Mocht je een bezoek aan het veld niet vertrouwen vanwege de risico's voor corona, maak dan je eigen keuze op basis van je eigen gezondheid, ook rekening houdend met anderen en de officiële richtlijnen die er zijn. Voel je niet gedwongen om per sé het veld in te gaan.
 • Blijf vooral telefonisch en/of digitaal communiceren met elkaar en alle belanghebbenden zoals agrariërs/ collectieven/loonwerkers/wbe’s/ tbo’s en medewerkers van al deze organisaties.

Deel met je vrienden