Doneer Vrijwilligers

De Omgevingsvisie en onze betrokkenheid

di 10 november 2020 13:56

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, die gaat over onze fysieke leefomgeving. De provincie Utrecht werkt daarom op dit moment aan het opstellen van een Omgevingsvisie waarin staat hoe de provincie er in 2050 uit moet zien, en aan een bijbehorende Omgevingsverordening met de beleidsregels.

Grote opgaven
We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, bereikbaarheid, energietransitie en het versterken van natuur en landschap. Allemaal belangrijke ruimtevragers. Voor de kwaliteit van de leefomgeving staat er dus veel op het spel de komende decennia.

Samenwerking
Landschap Erfgoed Utrecht trekt samen met Utrechtse natuur- en milieuorganisaties op om de provincie zo goed mogelijk van input te voorzien en belangen ten aanzien van natuur, milieu en duurzaamheid zo goed mogelijk te behartigen. Tot en met 2 november lagen de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Interim Omgevingsverordening ter inzage. Gezamenlijk werd een zienswijze op beide ontwerpen aangeboden aan de Provinciale Staten van de provincie Utrecht.

> Lees de zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie.

> Lees de zienswijze op de Ontwerp Interim Omgevingsverordening.

 

Deel met je vrienden