Doneer Vrijwilligers
Sterkere positie

voor streek- en kasteelmusea

Provincie Utrecht wil streek- en kasteelmusea toekomstbestendig maken

vr 30 april 2021 11:13

De provincie vindt de musea van groot belang voor het toegankelijk en bekend maken van het Utrechts erfgoed voor een breder publiek. In het beleidskader 'Beter in verbinding' staat hoe de provincie ervoor wil zorgen dat de positie van de streek- en kasteelmusea wordt versterkt. Bij de aanpak is een mooie rol voor ons weggelegd. Provinciale Staten moeten dit beleidskader nog bespreken en vaststellen. 

De gezamenlijkheid van de streek- en kasteelmusea is juist zo belangrijk om het 'Verhaal van Utrecht' bekend te maken bij een groot en breed publiek. Daarom wil de provincie de musea niet alleen individueel ondersteunen, maar juist in verbinding brengen met elkaar. Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Wij kunnen als provincie musea helpen te vernieuwen en een aanjagende rol spelen door het opbouwen van nieuwe netwerken, gezamenlijke marketing en samenwerking te stimuleren. Dit past bij onze provinciale rol in de cultuur- en erfgoedsector; partners als Landschap Erfgoed Utrecht en Visit Utrecht Region kunnen hierin ondersteunen.'

Portaal voor de omgeving
Maar de provincie wil ook de verbinding tussen het museum en haar omgeving versterken door de musea te helpen beter zichtbaar te zijn op recreatieroutes als een soort portaal of informatiepunt. Hierdoor voelt de recreant zich eerder uitgenodigd om binnen te lopen, ook voor een kop koffie of informatie over de streek.

Nieuwe verhalen, nieuw publiek
Uit onderzoek blijkt dat musea hun tentoonstellingen willen actualiseren en met nieuwe verhalen het 'Verhaal van Utrecht' vanuit meerdere kanten willen vertellen. Die aanvulling op de geschiedenis maakt het Utrechtse verhaal completer, zodat het een breder publiek zal aanspreken. 'Streek- en kasteelmusea zijn onmisbaar als vertellers van het 'Verhaal van Utrecht', de geschiedenis van onze provincie. We willen met inzet van onze eigen expertise, partners en financiën de positie van de streek- en kasteelmusea versterken, inclusief en toegankelijk maken. Een museum is inclusief in zijn programmering als een breed publiek zich kan herkennen in de verhalen die in het museum worden verteld. Het gaat nadrukkelijk ook om dat het voor iedereen leuk en aantrekkelijk wordt om een museum te bezoeken', aldus Van Muilekom.

Lokale verbinding
De streek- en kasteelmusea zijn plekken van lokale verbinding en vormen mede de identiteit van een streek of gebied. Een streekmuseum bewaart de collectie en vertelt de verhalen over de geschiedenis van de streek en haar bewoners. De kasteelmusea doen dit door het verhaal van het monument te vertellen, dat is ingebed in de omgeving. De provincie Utrecht telt zo'n 40 musea die als streek- of kasteelmuseum kunnen worden aangemerkt.

Deel met je vrienden