Doneer Vrijwilligers

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties: Pas duurzame energie zorgvuldig in!

vr 5 februari 2021 13:43

Het nieuwe provinciale beleid bevat onvoldoende goede regels voor een zorgvuldige inpassing van duurzame energieopwekking. Dat vinden wij samen met Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN. De provincie wil het opwekken van zonne- of windenergie in principe toestaan in het Natuurnetwerk Nederland en in weidevogelgebieden. Dat staat in de Omgevingsvisie, die Provinciale Staten de komende tijd bespreken en in maart gaan vaststellen. En dat is volgens deze organisaties zorgwekkend.

Kies plekken energieopwekking zorgvuldig
Om de snelheid erin te houden en klimaatdoelstellingen te halen, zijn plekken nodig voor grootschalige energieopwekking. Maar dat moet wel zorgvuldig en verantwoord gebeuren. Volgens Josja Veraart, directeur NMU, betekent dat vooral dat niet alles overal kan. 'In het Natuurnetwerk moet je écht geen energie op willen wekken. De natuur is daar te kwetsbaar en heeft het zwaar. Denk aan verdroging, de stikstofproblematiek en het uitsterven van soorten. Daar bovenop komen allerlei ontwikkelingen zoals woningbouw, die deze natuurgebieden extra onder druk zetten. Soms gaan die ontwikkelingen nu al ten koste van de natuur. En ook de weidevogelgebieden zijn geen geschikte plekken. Het gaat nationaal en wereldwijd erg slecht met die vogels. In Utrecht hebben we grote stukken weidevogelgebied, dat wil je niet verstoren.'

In gebieden met weinig natuurwaarde kun je juist natuurwaarde toevoegen en functies combineren, met bijvoorbeeld energietuinen of nieuwe windbossen
Josja Veraart Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht

‘Zet regels en afspraken in de Omgevingsvisie’
De organisaties vinden dat er goede regels en afspraken moeten komen over geschikte en ongeschikte plekken voor energieopwekking. Maar die vinden ze nu dus niet terug in de Omgevingsvisie. Josja Veraart: 'En dat is wel de plek waar je het zou moeten vastleggen. De provincie heeft een taak om gebieden goed te beschermen. Er worden nu nog te veel ontwikkelingen toegestaan die je daar niet moet willen.'

Kansen voor koppeling natuur en energie
Dat betekent niet dat er níets kan. De organisaties zien genoeg kansen om grootschalig energie op te wekken én een koppeling te maken tussen natuur en energie. Josja Veraart: 'Dan kun je denken aan plekken langs snelwegen of op bedrijventerreinen. Maar ook in het buitengebied, bijvoorbeeld langs dorps- of stadsranden of op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. In gebieden met weinig natuurwaarde kun je juist natuurwaarde toevoegen en functies combineren, met bijvoorbeeld energietuinen of nieuwe windbossen. Er zijn zeker mogelijkheden voor plannen voor energieopwekking mét aandacht voor natuur en landschap. Maar tegelijkertijd moeten we de plekken beschermen die ook echt onze bescherming nodig hebben.'

Liever persoonlijk contact?

Hein helpt je graag verder

Hein Pasman

Adjunct-directeur / manager natuur en landschap 030 - 2219711 h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden