Doneer Vrijwilligers
Samenwerking NPL en LandschappenNL verlengd

Samenwerking Postcode Loterij en LandschappenNL met 5 jaar verlengd

vr 22 januari 2021 13:43

De samenwerking tussen de Postcode Loterij en LandschappenNL wordt met vijf jaar verlengd. Dat is een enorme opsteker voor ons, onze vrijwilligers en iedereen die de bescherming van natuur, landschap en het cultureel erfgoed aan het hart gaat.

Sinds 1996 ontvangt LandschappenNL jaarlijks een bijdrage van de Postcode Loterij voor de bescherming van natuur en landschap, het behoud van cultureel erfgoed. Onlangs is de samenwerking geëvalueerd, en heeft de Raad van Commissarissen besloten de samenwerking voort te zetten.

De provinciale Landschappen en de provinciale landschapsbeheerorganisaties, waaronder Landschap Erfgoed Utrecht, kunnen dankzij de steun van de Postcode Loterij inspelen op kansen die zich voordoen om natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen. Daarnaast biedt de steun ruimte om bijzondere projecten uit te voeren die anders niet makkelijk zijn te realiseren, zoals de Klompenpaden en het aanplanten van 10 miljoen bomen in het project Plan Boom.

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels spelen 3 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers 105 goede doelen organisaties met minimaal 40% van de lotprijs. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 6,2 miljard euro aan mens en natuur gegeven.

Deel met je vrienden