Doneer Vrijwilligers
Onderzoek naar jongerenpanel

andere blik op de erfgoedsector

Onderzoek naar jongerenpanel Utrechtse Erfgoedsector

do 6 mei 2021 10:33

Dankzij een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie start Landschap Erfgoed Utrecht in juni een onderzoek naar het ontwikkelen van een jongerenpanel voor de Utrechtse erfgoedsector. Zowel wij als onze achterban hebben behoefte aan het meer betrekken en inzetten van jongeren voor een duurzame erfgoedsector. De fondsbijdrage is een perfecte aanleiding om met jongeren aan de slag te gaan.

Begin dit jaar dienden we bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een voorstel in om samen met jongeren te onderzoeken hoe een jongerenpanel voor de Utrechtse erfgoedsector kan worden opgestart. Het onderzoek valt onder 'Verken de Faro-wijze' waarbij erfgoedparticipatie centraal staat. We werken volgens de uitgangspunten van het Europese Faro Verdrag.

Kennis jongeren benutten
In mei start de werving van tien jongeren (18-27 jaar) om mee te denken over het plan voor een jongerenpanel. Projectleider Danielle Schalkwijk vertelt: ‘Met het plan beogen we de ontwikkeling van een dynamisch jongerenpanel. Met de tien jongeren voeren we één-op-één-gesprekken en houden we online groepsbijeenkomsten. Deze sessies zullen leiden tot een heldere visie op de inzet van jongeren bij het ondersteunen van de erfgoedsector.'

Deel met je vrienden