Doneer Vrijwilligers
Mooie voucherregeling

voor groenere buurten

Provincie Utrecht geeft inwoners kans om eigen omgeving te vergroenen

di 2 november 2021 17:03

De voucherregeling Beleef en Bewonder! 2021 heeft nog een eindsprintje! Er is nog budget over van de regeling die van juni tot en met augustus dit jaar openstond. Bewoners kunnen dit najaar een voucher ter waarde van € 500 of € 1.000 aanvragen, specifiek voor projecten waar bomen geplant worden.

Bomen geven schaduw en verkoeling, dragen bij aan een goede waterhuishouding en geven ruimte aan vogels en insecten. Qua locaties kun je denken aan schoolpleinen, zorgboerderijen, speeltuinen en sportparken. Op deze manier dragen de vouchers bij aan een groene en gezonde leefomgeving. Aanmelden voor de vouchers kan vanaf 15 november.

De vouchers zijn aan te vragen door inwoners en vrijwilligersinitiatieven die hun dorp of wijk willen vergroenen. Dit voorjaar is de voucherregeling ‘Beleef en Bewonder!’ al weer voor de derde keer van start gegaan. Deze ronde was er extra aandacht voor projecten gericht op klimaatadaptatie. De ‘Bomeneditie’ van dit najaar sluit hier goed bij aan: bomen nemen CO2 en fijnstof op, gaan droogte tegen en geven verkoeling bij extreme hitte. Deze ‘Bomeneditie’ sluit daarnaast aan bij de ambitie van de provincie Utrecht om 600.000 extra bomen te planten in 2023. Deze ambitie ligt vastgelegd in het Bomen Actieplan.

Uitvoering
De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website www.groenaandebuurt.nl.

Aanmelden
Via de website van Groen aan de Buurt kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook het reglement en aanvraagformulier. De ervaring leert dat de vouchers snel weg zijn. Ben je geïnteresseerd, meld je dan snel.

Deel met je vrienden