Doneer Vrijwilligers

Minister Van Engelshoven reikt Limes-Werelderfgoedcertificaten uit

vr 8 oktober 2021 16:11

Tijdens de feestelijke bijeenkomst ter ere van de Neder-Germaanse Limes op 8 oktober reikte minister van Ingrid van Engelshoven (OCenW) samen met directeur UNESCO Nederland Marielies Schelhaas vandaag aan 12 gemeenten een Werelderfgoedcertificaat uit. Ook de gedeputeerden van de drie Limesprovincies – Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland - ontvingen een certificaat. 

Limesdag
Professionals en vrijwilligers die zich jarenlang voor de UNESCO-Werelderfgoedstatus hebben ingezet, kwamen deze dag samen om de kersverse UNESCO-status van de Limes in Nederland te vieren. Tijdens de dag belichtten sprekers onder andere het belang van het werelderfgoed, de kansen en mogelijkheiden voor het toerisme en de uit te bouwen agenda voor verder en verdiepend wetenschappelijk onderzoek naar de Neder-Germaanse Limes.

Ondernemen in de Limes
Dankzij de presentatie van een speciaal Limesbier en Limesbrood was er ook aandacht voor de rol van ondernemers. Ondernemers langs de Limes zien de kansen die de groeiende interesse voor erfgoed bieden, en spelen daar met de introductie van deze producten op in. Het rapport Ondernemen in de Limes, samengesteld door Liniebreed Ondernemen en op deze dag gepresenteerd, biedt dankzij gerichte interviews met ondernemers goed zicht op die kansen.

Neder-Germaanse Limes
Dwars door Nederland liep tweeduizend jaar geleden, langs de Rijn, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk: de Limes. De Romeinen bouwden er wachtposten, forten en legerplaatsen. Ook legden zij wegen, kanalen en havens aan. In het grensgebied ontstonden dorpen waar ambachtslieden, handelaren en gezinnen van soldaten woonden. De waardevolle archeologische resten die van die Romeinse aanwezigheid in de bodem bewaard bleven, vormen samen het grootste archeologische monument van Nederland. Dit monument, de Neder-Germaanse Limes, kreeg op 27 juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed. Het is een wereldwijde erkenning van de unieke en universele waarde van dit deel van de Limes, in Nederland vertegenwoordigd door in totaal 19 archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, verspreid over 12 gemeenten in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Meer informatie over de Neder-Germaanse Limes: www.romeinen.nl en www.limes.nl

Deel met je vrienden