Doneer Vrijwilligers

Impactrapportage toont noodzaak werk aan landschap

di 5 april 2022 16:05

Goed nieuws over het landschap! De zorg en aandacht voor landschap zijn nooit weggeweest en nog steeds in vertrouwde handen bij de landschapsbeheerorganisaties. Dit blijkt uit de het onderzoek ‘Impactstudie Landschap en Landschapskwaliteit’ van LandschappenNL, de koepel van de provinciale landshapsbeheerorganisaties. Het onderzoek richtte zich op landschap en de kwaliteit daarvan.

In maart verscheen het rapport waarin wordt teruggeblikt op een periode waarin Nederlanders als gevolg van de coronapandemie massaal de natuur en het landschap hebben herontdekt. Als Landschap Erfgoed Utrecht leverden wij input voor het onderzoek over ons werk voor het landschapsbeheer rond de Klompenpaden.

Actueler dan ooit

Het thema landschap en landschapskwaliteit is gekozen vanwege de huidige situatie van het landschap in Nederland, die reden geeft tot zorg, en de toenemende druk door de grote transitieprocessen die nu spelen in het landelijk gebied. Deze transities, die onder andere zijn ingezet vanuit de noodzaak om te komen tot klimaatneutrale energievoorziening, verduurzaming van de landbouw en een verbeterde infrastructuur en woningaanbod, hebben grote gevolgen voor het landschap. Het thema landschap is daarom actueler dan ooit.

Impact maken
Om landschap adequaat te kunnen agenderen en het werk van de provinciale organisaties optimaal in te zetten is het van belang helderheid te bieden over de impact van ons werk op de kwaliteit van het landschap. Startpunt voor het onderzoek was de Theory of Change (ToC) van LandschappenNL die duidelijk maakt hoe de activiteiten van de provinciale organisaties uiteindelijk leiden tot de beoogde verandering en impact. Er zijn drie veranderprocessen met betrekking op landschap:
1. Verhogen van en behoud van landschapskwaliteit.
2. Betere toegankelijkheid van de gebieden (en beleefbaarheid voor bezoekers).
3. Draagvlak en betrokkenheid van mensen bij het landschap.

Kaders nodig
Niet alleen bij burgers groeide de aandacht voor de groene leefomgeving, ook bij beleidsmakers kreeg het een prominentere plek op de agenda. Waar natuur is vertegenwoordigd in het beleidsdomein, was dat voor landschap lang niet altijd het geval. Om de waarde van landschap te duiden, zijn gezamenlijke kaders en uitgangspunten nodig. Een gedeelde visie draagt bij aan de belangenbehartiging voor landschap, in een tijd waar vele ontwikkelingen resulteren in een toegenomen druk op de ruimte en op de kwaliteit van de leefomgeving.

Casussen in de rapportage
- Stichting Landschapsbeheer Zeeland - Ieder Dorp Zijn Hoogstamboomgaard
- Landschap Overijssel - Streekeigen Landschapsbeheer
- Het Groninger Landschap - Reitdiep
- Landschap Erfgoed Utrecht - Klompenpaden
- Landschap Noord-Holland - Groen Kapitaal in de Buurt

> Bekijk de rapportage

Deel met je vrienden