Doneer Vrijwilligers

Succesvolle ArcheoDag 2022

ma 25 april 2022 10:10

Op vrijdag 22 april vond in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede de jaarlijkse ArcheoDag van de provincie Utrecht plaats. Tijdens deze 26e editie waren er lezingen, excursies en een bijzondere boekpresentatie van Jan van Doesburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over de geschiedenis van Wijk bij Duurstede. Wethouder Wil Kosterman van de gemeente Wijk bij Duurstede ontving van Van Doesburg het boek 'Graven naar de wortels van Dorestad' over vindplaats De Geer.

In 'Dorestad' gingen we op zoek naar het rijke verleden van de stad. Wij organiseren deze netwerkdag om professionals en archeologie vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. De circa 100 deelnemers kregen lezingen over het kralenonderzoek in Dorestad door Mette Langbroek van Universiteit Leiden. Archeoloog Alexander van de Bunt vertelde over zijn ArcheoVlogs het afgelopen jaar.

Graven naar de wortels van Dorestad

In de publicatie worden de Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoningsfasen op De Geer gepresenteerd. Het rapport bestaat uit twee delen en is bestemd voor archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie.

In De Geer zijn in de perioden 1969-1970 en 1989-1994 sporen gevonden uit de brons- en ijzertijd en vanaf het midden van de tweede eeuw n. Chr tot in de late negende eeuw. Ook is er een laatmiddeleeuwse omgrachte woonstede aangetroffen. Een omgreppelde laat-Romeinse nederzetting, gouden objecten uit zesde eeuw en een omvangrijk greppelsysteem uit de zevende en achtste eeuw wijzen op het belang van deze vindplaats. Het is een plek die aan de wieg stond van de handelsnederzetting Dorestad.

Bekijk de publicaties door Jan van Doesburg en Stijn Heeren.

Deel met je vrienden