Doneer Vrijwilligers

Zo help je de wilde bij tijdens jouw vrijwilligerswerk in de natuur!

ma 4 april 2022 14:34

Hoe kun je de wilde bij helpen tijdens jouw vrijwilligerswerk in de natuur? Het antwoord op deze vraag vind je nu op onze website met handige informatie en tips. De informatie is speciaal voor vrijwilligers in de provincie Utrecht, maar is voor iedereen ook bruikbaar. Je vindt een indeling naar regio en soorten landschapselementen. Je hoeft geen expert te zijn en kunt er zo mee aan de slag!

Waarom de wilde bij helpen?
Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de circa 360 soorten in Nederland staan 181 soorten op de Rode Lijst en zijn er 40 verdwenen. Ook in de provincie Utrecht is de situatie zorgelijk. Door intensief grondgebruik, monocultuur, bestrijdingsmiddelen, verstedelijking, te strakke overgangen tussen landschapssoorten, verdroging, te weinig voedselaanbod tijdens de hele vliegperiode, toenemende populariteit van de honingbij en klimaatverandering gaat de stand van de wilde bijen hard achteruit.

Minder landschapselementen
Ook de afname van kleine landschapselementen is een oorzaak, en juist hier kunnen wij wat aan doen. Het hedendaagse landschap is uniformer en strakker ingericht waardoor de variatie, terwijl wilde bijen juist reliëf, (zand)wandjes, dode houtresten, houtwallen, etc. nodig hebben. De achteruitgang van de wilde bij betekent bovendien ook een achteruitgang van diverse soorten planten. Sommige specifieke bijen zijn essentieel voor bepaalde plantensoorten: de planten zijn afhankelijk van bestuiving door bijen.

Verschillende behoeftes

Er is niet één aanpak om alle bijen in één keer te helpen: elke soort heeft zijn eigen specifieke behoeften. Nestgedrag, wanneer ze vliegen, hoe ze stuifmeel transporteren, welke bloemen ze nodig hebben en wanneer: het verschilt onderling allemaal. Bijen met specifieke behoeftes hebben het op het moment extra moeilijk: het landschap geeft hen niet de variatie die zij nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat initiatieven om de wilde bijen te helpen, aansluiten bij de wensen van de soorten die ter plaatse voorkomen.

Deel met je vrienden