Doneer Vrijwilligers

Welke historische wandelpaden in Utrecht ken jij?

di 16 augustus 2022 09:57

Veel van onze Klompenpaden gaan over historische tracés. Routes van bijvoorbeeld oude kerk- of jaagpaden waarover mensen vroeger naar de kerk liepen of waar paarden de trekschuit voortbewogen. De Provincie Utrecht werkt met het project Trage Paden aan het compleet krijgen van deze paden om deze beter te kunnen behouden, onderhouden en toegankelijk maken.

De paden zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en dienen op dit moment als verbinding of zijn recreatieve routes. Welke paden bekend zijn, is al geïnventariseerd en te zien op deze webkaart. Gemeenten en historische verenigingen zijn de afgelopen weken gevraagd om mee te denken.

De provincie gebruikt de informatie over de kerk- en jaagpaden om haar Cultuurhistorische Atlas van aan te vullen. In november worden de resultaten besproken met gemeenten, provincie en betrokken organisaties. Adviezen en conclusies worden verwerkt in een voorstel aan Provinciale Staten, die dit voorjaar aandacht vroegen voor het behoud en de openbare toegankelijkheid van jaag- en kerkpaden.

Welke paden ken jij? Je kunt nog tot en met 19 september reageren via tragepaden@provincie-utrecht.nl.

1. Welke kerk- of jaagpaden ken je verder nog?
2. Om welk tracé gaat het?
3. Bestaat dit tracé nog – geheel, ten dele of niet meer?
4. Heb je een onderbouwing bij dit tracé, die aangeeft dat er sprake is van een jaag- of kerkpad?

Verhalen over historische paden op UtrechtAltijd

Op verhalenplatform UtrechtAltijd staan verschillende verhalen over kerk- en jaarpaden. Zo lees je bijvoorbeeld over het jaagpad langs de Vecht, het Kerkpad bij Kamerik en de routes van Klompenpaden.  

Deel met je vrienden