Doneer Vrijwilligers
Unieke buurtaanpak

Groen aan de Buurt

De gemeente Lopik wordt groener!

vr 11 februari 2022 16:28

Dankzij het project Groen aan de Buurt worden De Akker en Het Veld in Lopik groener. Vandaag startten de bewoners van de wijk met het werk. Stenen maken plaats voor bomen, struiken en bloemen. De unieke buurtaanpak is een samenwerking tussen de bewoners uit de wijk Vogelzang, gemeente Lopik, woningcorporatie De Woningraat en Landschap Erfgoed Utrecht, die projectleider is.

In juni 2021 werd gestart met de participatieve buurtaanpak. Bewoners werden uitgenodigd voor een ideeënavond waarvoor veel belangstelling was. Vervolgens zijn er na een rondwandeling door de buurt plekken aangewezen die de bewoners groener wilden maken. Het was een intensief proces waarin samen met de bewoners ideeën worden bedacht en uitgewerkt tot een plan met begroting. Vervolgens gaat ook de schop in de grond. Bewoners doen zoveel mogelijk zelf in de uitvoering en zijn ook verantwoordelijk voor het beheer.

Ambassadeurs
Een groenere wijk is niet alleen mooier. Meer groen zorgt ook voor een betere leefbaarheid en een gezondere leefomgeving voor mens en klimaat. Zes vrouwen uit de wijk traden op als ambassadeurs. Zij hadden al langer de wens om hun buurt groener en aantrekkelijker te maken en het belang van groen over te brengen op hun kinderen. Eén van de ambassadeurs is Danny van Kuil. Zij was vanaf het begin betrokken. ‘Ik was meteen super enthousiast en ben zelfs bij buren gaan aanbellen om mee te doen. Beren op de weg kon ik wegnemen bij mijn buurtgenoten, want dit is toch een prachtkans: De Akker in bloei!’ Dat is ook de naam van de appgroep die Danny voor de buurt heeft aangemaakt. Ze kan niet wachten op de buurt barbecue tussen al het groen. Op vrijdag 18 februari komen de bewoners in actie met de beplanting, die zo is gekozen dat elk seizoen een fraaie aanblik heeft. Buurtbewoners zijn ook welkom om hier bij te komen helpen.

Het is geweldig om in deze versteende wijk de energie te voelen en samen met de bewoners te zorgen voor meer groen en biodiversiteit
Héleène Hine Projectleider buurtaanpak Lopik

Samenwerking en investering
Er worden drie pleinen groener gemaakt. Partner van Landschap Erfgoed Utrecht, KWS Infra helpt met het verwijderen van de stenen, het afgraven van de grond en zorgt voor nieuwe perken. KWS bedrijfsleider Jan-Willem van Rooijen: ‘Als KWS willen wij graag een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, daarom werken wij mee aan initiatieven zoals Groen aan de Buurt.’ Ook de gemeente en de woningbouwcorporatie investeren in deze buurtaanpak door de uitvoeringskosten van de overige projecten en de beplanting te betalen. Wijkregisseur Esther Blok spreekt over de plezierige samenwerking van inwoners en organisaties en het mooie en waardevolle resultaat. Esther: ‘In de wijk Vogelzang staan relatief gezien veel huurhuizen. De woningcorporatie en gemeente wilden na grondige renovatie van een aantal woningen, ook investeren in groen voor de wijk. Daarnaast wonen er zeer betrokken inwoners, die ontzettend graag de stenen binnenpleinen gezelliger wilden maken met plekken voor ontmoeting.’ Carina Kastelein van woningcorporatie De Woningraat vindt de kracht van een buurt waar bewoners met elkaar het verschil kunnen maken het mooist aan deze buurtaanpak. ‘Door de handen uit de mouwen te steken en er volledig voor te gaan.’

Groen aan de Buurt
Helene Hine van Landschap Erfgoed Utrecht is projectleider van deze buurtaanpak. Hélène: ‘Het is geweldig om in deze versteende wijk de energie te voelen en samen met de bewoners te zorgen voor meer groen en biodiversiteit. De pleinen zullen ook nog eens verkoeling in de zomer bieden.

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie Utrecht maakt het project financieel mogelijk. Meer weten over Groen aan de Buurt? Kijk op www.groenaandebuurt.nl.

Video over Groen aan de Buurt in Lopik

Deel met je vrienden