Doneer Vrijwilligers
Groen Groeit Mee

in de regio Utrecht

Pact Groen Groeit Mee brengt meer en beter groen in Utrechtse regio

di 8 februari 2022 08:38

Bijna veertig betrokken overheden, natuurorganisaties en andere partners ondertekenden op 7 februari 2022 het Groen Groeit Mee Pact. Onder meer de provincie Utrecht benadrukt hiermee de gedeelde ambitie om bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de ontwikkeling van groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, anno 2022 wordt 'groen en blauw' hier aan toegevoegd. Wij zetten ook onze handtekening onder het pact.

Wandelen in Kerckebosch
De Utrechtse regio groeit de komende jaren flink. Groen Groeit Mee is de afspraak dat we bij alle ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, de groenontwikkeling evenredig en volwaardig meenemen. Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen: "We hebben in onze provincie heel veel plannen voor woningbouw. Voor een fijne en gezonde toekomst zal het groen net zo hard mee moeten groeien. Met dit pact onderstrepen we het belang hiervan. In deze coronatijd hebben we gezien hoe belangrijk het is om vlakbij het huis te kunnen wandelen en recreëren. We hebben groen en blauw in de buurt nodig om gelukkig te zijn."

Gezamenlijke ambitie, verschillende belangen
Het delen van de ambitie en het respectvol samenwerken met oog voor de verschillende belangen voor het landelijk gebied vormt de basis van de samenwerking in Groen Groeit Mee. Voor het realiseren van de ambitie is een brede inzet en een lange adem nodig. De Groen Groeit Mee partners onderschrijven het belang van deze gezamenlijke inspanning en zijn trots dat Groen Groeit Mee wordt genoemd in het nieuwe regeerakkoord.

'Groen en blauw' meenemen in ieder ruimtelijk plan
De Utrechtse regio behoort tot de meest competitieve regio's in Europa: veel mensen willen hier werken en wonen, mede door onze groene leefomgeving. Tegelijkertijd zijn we ook de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht tussen woningen, infrastructuur, groen en landschap te bewaren. Groen en blauw zijn van grote waarde als het gaat om de gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit is het moment waarop we groen en blauw willen meenemen in ieder ruimtelijk plan. Zo werken we aan een goede mix van groen, landbouw, natuur, landschap en water. Verstedelijking en het versterken van bestaand en nieuw groen worden in samenhang ontwikkeld, zodat het geheel bijdraagt aan de kwaliteit van de regio. Daarom zetten de partijen in onze regio hier gezamenlijk de schouders onder in Groen Groeit Mee.

Brede samenwerking
Provincie Utrecht, Utrecht10, Regio Amersfoort, het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier Utrechtse waterschappen werken onder regie van de provincie samen aan Groen Groeit Mee. Naast deze overheden zijn ook andere organisaties betrokken, zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Particulier Grondbezit en Vereniging Deltametropool.

Deel met je vrienden