Doneer Vrijwilligers
Erfgoedprijs provincie Utrecht

1.500,- euro voor het beste idee

Welke erfgoedorganisatie heeft het beste idee? Maak kans op de Erfgoedprijs 2022!

do 7 juli 2022 08:41

Tijdens de Erfgoeddag van donderdag 7 juli kondigde gedeputeerde van de Provincie Utrecht Rob van Muilekom, de Erfgoedprijs 2022 aan. De provincie stelt 1.500,- euro beschikbaar voor de Utrechtse erfgoedorganisatie met het beste idee voor het bereiken en betrekken van een nieuwe doelgroep bij erfgoed. De nieuwe prijs wordt uitgereikt in december.

Hoe komen erfgoedorganisaties in aanmerking?
Ben je actief bij een museum, historische vereniging of archief en heb je een idee voor een project, een publicatie, een digitale toepassing om erfgoed breder toegankelijk te maken? Leent de collectie van jouw organisatie zich ervoor om die eens vanuit een ander perspectief te bekijken? Zitten er schurende kanten aan delen van die collectie? Overweeg je samenwerking met partijen die voor jouw organisatie nieuw zijn? Dan zijn we op zoek naar jou!

Stuur je idee in. Dit hoeft geen uitgebreid projectplan met begroting te zijn. Wel ontvangen we graag een onderbouwd en beargumenteerd idee waar je geld bij nodig hebt voor de uitvoering. Het geld mag worden besteed aan materialen en loonkosten.


De jury bestaat uit:

  • Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht, voorzitter
  • Marianne de Rijke, senior adviseur musea en erfgoed en digitaal-erfgoed-coach Landschap Erfgoed Utrecht
  • Lysette Jansen, directeur Nederlands Volksbuurtmuseum
  • Sheila Reda, junior curator Mauritshuis
  • Dionne Abdoelhafiezkhan, IZI Solutions

Voorwaarden:

  • Alleen kleine erfgoedorganisaties kunnen meedoen
  • Uiterlijk 15 november 2022 insturen
  • Reacties kunnen naar m.derijke@landschaperfgoedutrecht.nl
  • De winnende erfgoedorganisatie deelt opgedane kennis en ervaringen met het erfgoedveld
  • Over het project publiceert de winnende erfgoedorganisatie een verhaal op geschiedenisplatform UtrechtAltijd

Deel met je vrienden