Doneer Vrijwilligers

Vacature Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur

vr 15 juli 2022 11:12

Het samenwerkingsverband Duurzame Landbouw met Natuur zoekt een Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur (18 – 20 uur per week). De Trajectmanager zal verantwoordelijk zijn voor de overall coördinatie van het trajectplan dat is voortgevloeid uit het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur.

Als Landschap Erfgoed Utrecht werken we samen met verschillende Utrechtse natuurorganisaties (Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), landbouworganisaties (LTO, agrarische collectieven) en Utrechts Particulier Grondbezit. Samen met deze partijen stelden we in 2019 het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur op.

Met de uitvoering van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur willen we een verdere beweging richting duurzame landbouw met natuur in de provincie Utrecht bereiken. Zoals in het Actieplan te lezen is, gaat het om het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur, waardoor natuurwaarden toenemen en de landbouw een sterker toekomstperspectief krijgt. De provincie Utrecht heeft dit actieplan dat is vertaald naar een trajectplan omarmd. Sinds 2020 voeren de partners samen dit trajectplan uit. Voor de uitvoering van projecten is er per project een kleine projectgroep met een projectleider vanuit 1 van de partners. De Trajectmanager Duurzame Landbouw met Natuur is verantwoordelijk voor de overall coördinatie van het trajectplan.

> Bekijk de vacature.

Deel met je vrienden