Doneer Vrijwilligers
Samenwerking Universiteit Utrecht

Samenwerking Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht

ma 14 maart 2022 16:32

Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht gaan komende tijd samen werken aan urgente vraagstukken op het gebied van klimaat, natuur, landschap en erfgoed in de provincie. Dat hebben Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit en Ivo Brautigam, directeur van Landschap Erfgoed vanmiddag bekend gemaakt op een feestelijke bijeenkomst in zaal 1636 van het Universiteitsgebouw.

Een van de eerste projecten die beide organisaties gaan aanpakken is het herstel van de biodiversiteit op het Utrecht Science Park. “Er liggen in ons eigen Utrecht Science Park mooie kansen voor het herstellen en versterken van populaties planten en dieren, zoals de ringslang”, zegt Merel Soons, hoogleraar plantenverspreidingsecologie en natuurbescherming. “Naast het herstellen van hun leefgebied, is goed beheer ook essentieel. Dat is iets waar Landschap Erfgoed Utrecht veel ervaring mee heeft. Dus wij zullen dankbaar van hun kennis gebruik maken en zo vullen we elkaar mooi aan.”

Verdroging tegengaan 
Een ander project waarin Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht gaan samenwerken, met een aantal private partners, is een onderzoek naar verdroging. Klopt het bijvoorbeeld dat meer biodiversiteit zorgt voor minder droogte? En zo ja, wat betekent dat dan voor agrariërs of de achtertuin van bewoners? Bij een boer in Groenekan worden proefvelden ingericht met als doel om boeren (en andere grondeigenaren) betere afwegingen te laten maken tussen productie en biodiversiteit.

De samenwerking tussen de twee organisaties richt zich op projecten op het gebied van onderzoek, onderwijs, innovatie en publiekseducatie. “Maar we sluiten niet uit dat we in de toekomst nog veel meer samen zullen gaan doen”, zegt Ivo Brautigam van Landschap Erfgoed Utrecht.

Collegevoorzittter Anton Pijpers vult aan. “Zo’n verdrogingsproject biedt veel kansen voor onderzoekers en studenten. Ons onderwijs en onderzoek richt zich in toenemende mate op de complexe problemen in de buitenwereld. Je wil niet dat studenten alleen problemen bespreken in de collegebanken, maar dat ze ook de mogelijkheid hebben om daadwerkelijk de omgeving te onderzoeken”, aldus Pijpers. “De samenwerking met het Landschap Erfgoed Utrecht biedt mogelijkheden op het gebied van stages en praktijkonderwijs. En daarnaast ook nog eens voor veldwerk voor wetenschappers.”

Sluit je bij ons aan, neem contact op!

Ivo helpt je graag verder