Doneer Vrijwilligers

Voorjaarscampagne van start

ma 2 mei 2022 13:00

Vandaag gaat onze nieuwe campagne van start: ‘Het verhaal van Utrecht maken we samen’. Met de campagne laten we de veelzijdigheid (en veelstemmigheid) zien van onze provinciegeschiedenis. Met speciale aandacht voor de mensen en organisaties die eraan bijdragen. Het verhaal van Utrecht maken we immers samen. 

Het verhaal van Utrecht is nooit af of klaar. Het is een verhaal dat al duizenden jaren bestaat en waar steeds weer nieuw elementen aan worden toegevoegd. Het is een verhaal waar we telkens met andere ogen naar kijken. Een verhaal waar ontelbare mensen onderdeel van zijn en dat door onszelf vorm krijgt en doorgegeven en doorverteld wordt.

Elke dag komt er weer een nieuw stukje bij, elke generatie legt z’n eigen accenten, ontdekt nieuwe perspectieven. Het verhaal van Utrecht is een geschiedenis van en over mensen, maar ook van landschappen, voorwerpen en monumenten. Gebeurtenissen, objecten krijgen pas waarde als mensen er verhalen van maken en er zo een betekenis aan toekennen die uitstijgt boven het alledaagse.

Het verhaal van Utrecht is ook de bijzondere landschapstypes in de provincie die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Soms door mensenhanden: ontginning, turfwinning, droogmakerijen, voedselvoorziening (landbouw), defensie (Hollandse waterlinies etc.), verstedelijking, infrastructuur, soms door brute natuurkrachten: ijstijden, meanderende rivieren, verdwijnende leefgebieden, klimaatveranderingen etc. In ‘Het verhaal van Utrecht maken we samen’ belichten we deze bijzondere geschiedenissen.

Houd dus onze website en socials in de gaten. Want we hebben allerlei nieuws en weetjes voor je in petto.

Deel met je vrienden