Doneer Vrijwilligers
Trots!

op 20 jaar Klompenpaden

Klompenpaden vieren twintigjarig jubileum

vr 18 november 2022 10:41

Op 20 november is het precies 20 jaar geleden dat het eerste Klompenpad werd geopend. Het Schutpad in Leusden was de eerste wandelroute. Drie of vijf kilometer over boerenerven, een oud kerkenpad en particulier landgoed. Inmiddels zijn deze succesvolle wandelpaden alom bekend. De cijfers spreken; jaarlijks worden over de paden bijna 2 miljoen wandelingen gemaakt, 31.000 brochures verkocht en wekelijks 1.400 zijn er vrijwilligers in actie om de paden te onderhouden.

Voor je kunt wandelen over een Klompenpad, gebeurt er veel. Ideeën worden verzameld, gesprekken gevoerd met grondeigenaren als particulieren, gemeenten, waterschappen en provincie, routes worden uitgestippeld, teksten voor de folders en app verzameld, en nog veel meer. Landschap Erfgoed Utrecht coördineert dit alles voor de paden in de provincie Utrecht. Op 3 november jl. vierden vrijwilligers, bestuurders en andere betrokkenen het jubileum met elkaar.

Verbindingsofficier Klompenpaden
Betrokkene van het eerste uur en bedenker van het Schutpad is Gijs Apeldoorn (83). Apeldoorn was actief bij de natuurvereniging in de regio en had daarvoor contact met zijn vriend Frans Termaten, toen directeur van Landschapsbeheer Utrecht waar Landschap Erfgoed Utrecht uit is ontstaan. Gijs vertelt: ‘Ik woon al 30 jaar op enkele tientallen meters van het startpunt van het Schutpad. Frans en ik kenden de kerkenpaden waarvan een mooi initiatief bij Zelhem. We ontdekten dat er rond Leusden ook van deze paden waren, alleen was hier veel asfalt en we wilden het landelijk en onverhard.'

 


Gijs Apeldoorn.

Gijs vertelt verder: 'Met Frans Termaten en Hélène Hine, toen ook van Landschap Erfgoed Utrecht, zijn we verder gegaan met het ontwikkelen van de route en afspraken met de grondeigenaren. Ik kende veel grondeigenaren en agrariërs hier in de buurt en kon lezen en schrijven met hen om gesprekken aan te gaan over de ontwikkeling van het Schutpad. Ik noem mijzelf dan ook wel de verbindingsofficier in deze. In november 2002, ik weet het nog goed, was een feestelijke opening met bestuurders van gemeente en provincie, én schoolkinderen, die het pad nog mooier en groener maakten door bomen te planten langs de route. Ik wandel de route nog geregeld. Er zijn inmiddels natuurlijk zoveel andere paden, ook hier in de buurt. Een van mijn favorieten is het Stoutenburgerpad aan de andere kant van Leusden. Ook een wandelparel.’

Het gaafst vind ik de energie en het enthousiasme die de vrijwilligers meebrengen
Willemijn van Hees Projectleider Klompenpaden

Hobby en nuttig werk combineren
Pien en Dick van Norren zijn de coördinatoren van het Schutpad. Pien: ‘Ik vind het geweldig dat we onze hobby kunnen combineren met iets nuttigs voor andere wandelaars. We hebben veel werk verzet toen het Schutpad verlegd en uitgebreid werd. Dat kostte aardig wat energie, maar leverde dat ook op.

Het oorspronkelijke Schutpad was kort, 3 km. Nu is het gevarieerder geworden en heeft het met een afstand van 5 km, net een mooie lengte voor een wandeling van een uur. Het zou mooi zijn als er meer paden bijkomen en als andere provincies dit initiatief overnemen.

In het midden: Pien van Norren.

Pien vervolgt: 'Ik denk dat het ook goed is om kritisch naar bestaande paden te kijken. Een verharde ondergrond en veel verkeerslawaai passen natuurlijk niet echt bij Klompenpaden. Maar dat ligt best gevoelig.’ Pien is trots en heeft zelf ruim 60 Klompenpaden gelopen. Ze beveelt ze ook graag en vaak aan bij vrienden en kennissen. Naast ‘haar eigen pad’ is ze fan van het Snorrenhoefpad bij Achterveld. ‘Een mooi pad met weinig verharding en afwisselende natuur’, zegt zij hierover. Maar ook geniet ze van Gelderse paden zoals het Speuldepad bij Ermelo, Valkschepad bij Ede en Paradijspad bij Barneveld.

Waardering voor het landelijk gebied
Herbert van Kuyvenhoven is beleidsadviseur natuur en samenleving provincie Utrecht. ‘De provincie Utrecht wil graag dat mensen betrokken zijn bij de natuur, het landschap en het erfgoed, en dat ze dit kunnen beleven. De provincie betaalt Landschap Erfgoed Utrecht subsidie voor het ontwikkelen van Klompenpaden en het begeleiden van de vrijwilligers die zorgen voor het beheer. De Klompenpaden dragen bij aan de waardering voor het landelijk gebied. Dat is mooi. De aandacht ervoor zorgt ook voor meer draagvlak voor de maatregelen om de kwaliteit van het landelijk gebied te beschermen en vergroten.'

Ivo Brautigam (directeur Landschap Erfgoed Utrecht) en Herbert van Kuyvenhoven (Provincie Utrecht).

Herbert is niet alleen beleidsmatig met Klompenpaden bezig. 'Mijn vrouw is vrijwilliger voor het beheer van de paden rond Woerden en dan loop ik gezellig mee. Rond Woerden vind je mooie paden, maar een favoriet van mij vind je iets noordoostelijker, het Zoddenpad bij Tienhoven en Westbroek. Ik ben opgegroeid in Overvecht en fietste daar vroeger veel. Fijn om te zien hoe mooi dit Utrechtse deel van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen wordt!’

De energie van vrijwilligers
Willemijn van Hees is projectleider Klompenpaden. Ze overlegt, maakt afspraken, en wandelt om de mooiste routes te ontdekken. Willemijn: ‘Wat ik het gaafst vind is de energie en het enthousiasme die de vrijwilligers meebrengen. Zij maken de paden mogelijk en zorgen ervoor dat wandelaars kunnen genieten. Dit werk geeft mij een gevoel van saamhorigheid – we zetten er samen de schouders onder. En als je bedenkt dat ze elk jaar zo’n 5.000 uur vrijwillig werken, kun je niets anders dan daar intens dankbaar voor te zijn.’ Inmiddels zijn er in de provincie Utrecht 34 Klompenpaden. Een nieuw pad is onderweg. Bij natuurgebied Waterrijk in Vathorst Amersfoort wordt gewerkt aan het 35e pad.

Willemijn in gesprek met vrijwilligers.

Vanwege het jubileum is een speciale uitgave van de folder van het Schutpad gratis verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt. Het Schutpad is ook nog eens Klompenpad van de maand november. Je komt hier meer te weten over dit pad.  

Deel met je vrienden