Doneer Vrijwilligers

Klompenpaden op de agenda van werkconferentie ‘Trage Paden’

vr 4 november 2022 11:45

Tijdens de werkconferentie ‘Trage Paden’ van de provincie Utrecht was er volop aandacht voor onze Klompenpaden. Projectleider Willemijn van Hees vertelde tijdens een van de werksessies alles over de informatievoorziening langs de routes zoals de folders, app of informatieborden.

Paden onder druk
Veel van de routes van Klompenpaden gaan over historische kerk- en jaagpaden. Deze worden al eeuwenlang gebruikt door inwoners van de provincie Utrecht. Het zijn vaak afsnijdroutes door het veld waarover kerkgangers naar naburige kerken liepen en paden waarover men de trekschuit voorttrok. Deze eeuwenoude routes dwars door het Utrechtse landschap zijn nog steeds geliefd bij wandelaars, maar staan door verschillende factoren onder druk. Ze worden afgesloten of verdwijnen bij ontwikkeling van het gebied.

Historische paden behouden
De deelnemers aan de conferentie op 4 november bekeken hoe bestaande historische paden behouden en toegankelijk kunnen blijven. En wie daar een rol in kan vervullen. De mogelijkheden worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Deelnemers aan deze werkconferentie waren onder andere Landschap Erfgoed Utrecht, Routebureau Utrecht, Waterschap de Stichtse Rijnlanden, Utrechts Particulier Grondbezit, Utrechts Landschap en Wandelnet.

Liever persoonlijk contact?

Willemijn helpt je graag verder

Willemijn van Hees

Adviseur ecologie / Klompenpaden 030 - 221 97 12 w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl

Deel met je vrienden