Doneer Vrijwilligers

Meet je Linielandschap: beeld van het groen op de forten

ma 28 november 2022 11:26

Een team van 28 vrijwilligers bracht dit jaar de begroeiing op 25 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in kaart. Met het project Meet je Linielandschap is de staat van het groen op de forten onderzocht om een completer beeld te krijgen van de groene cultuurhistorie.

Uitdagend veldwerk
Meet je Linielandschap kende twee hoofdvragen: Wat is er op dit moment aan begroeiing aanwezig op de forten? Welke elementen kunnen gerelateerd worden aan eerdere beplantingsschema’s? Vrijwilligers gingen de forten op met een tablet en noteerden wat ze aan groene elementen tegenkwamen. Dit veldwerk bleek een bijzondere uitdaging want ieder potentieel historisch relevant element moest apart worden geregistreerd. In totaal werden 2.999 groene elementen genoteerd.

Na het veldwerk is op basis van interpretaties van historische beplantingsschema’s een analyse gemaakt. Er werd gekeken welke groene elementen toegevoegd zouden kunnen worden aan Cultuurhistorische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht. Het Kenniscentrum Waterlinies heeft nu de interpretaties in digitaal kaartanalyse systeem GIS gezet. Deze informatie is vergeleken met de gemeten veldgegevens voor de eindanalyse van het project. Op dit moment zijn de gegevens van vier forten uitgewerkt. In de eerste helft van 2023 worden de gegevens van de overige forten geanalyseerd. Ook is de intentie om de forten van de Stelling van Amsterdam in de provincie op dezelfde wijze te gaan inmeten.

Militaire geschiedenis
‘Vrijwilligers leverden een magistraal stukje werk’, aldus Leon Pors, ecoloog bij Landschap Erfgoed Utrecht. ‘Ik begreep dat ze er ook veel plezier aan hebben beleefd! Het werk gaf hen en de opdrachtgevers een bijzonder beeld van nog ontbrekende militaire geschiedenis.’

Meet je Linielandschap werd uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met het Kenniscentrum Waterlinies van de Provincie Utrecht.

Voorbeeld van het eindresultaat

Op het kaartje zie je ingetekende elementen op de Lunetten, Fort bij Rijnauwen en Fort bij Vechten. In blauw zie je bomen en boomgroepjes. In de diverse groentinten zie je de bomenrijen, knotbomenrijen en bosjes.

Analyse van Fort Ruigenhoek

De elementen in groen (vrijstaande bomen en bomenrijen) zijn waarschijnlijk overblijfselen van oorspronkelijke beplanting vanuit militair oogpunt.
De elementen in donkerrood zijn niet te relateren aan eerdere beplantingsschema’s.

Deel met je vrienden