Doneer Vrijwilligers

Provincie Utrecht geeft impuls aan natuurinclusieve landbouw

do 8 september 2022 14:58

Vandaag overhandigde gedeputeerde Mirjam Sterk de beschikking van het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Fase 2’ aan vertegenwoordigers van LTO Noord en Natuur- en Milieufederatie Utrecht. De provincie blijf ook in 2023 en 2024 nauw samenwerken met de Utrechtse natuur- en landbouworganisaties, waaronder wij, om meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. Het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ gaat de tweede fase in waardoor het voor boeren nog makkelijker moet worden om hun bedrijf natuurinclusief te maken.

Samenwerken aan een leefbaar platteland
Sinds 2019 werken Utrechtse natuur- en landbouworganisaties op regionaal niveau samen aan een leefbaar platteland. De partijen willen een meer solide verdienmodel voor boeren creëren, dat gebaseerd is op een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Om dit te bereiken, heeft de provincie besloten om na de eerste fase ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ (DLmN) ook de tweede fase mogelijk te maken. Een mooie stap volgens gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): 'In deze fase wordt samen met boeren gewerkt aan duurzame bedrijfsplannen. In drie gebieden worden voorstellen gemaakt voor de verbetering van de biodiversiteit en er worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld om landbouw met meer natuur ook voor grote groepen bedrijven financieel aantrekkelijk te maken. Op die manier houden we het platteland leefbaar, voor zowel de natuur als de boeren.'

Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is een van de organisaties in de samenwerking. Directeur Josja Veraart: 'De natuurinclusieve route heeft veel voordelen voor zowel de boer als de natuur, omdat het bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit en leidt tot duurzame verdienmodellen. In feite slaan we twee vliegen in één klap. Het is alleen niet zo simpel om dit voor elkaar te krijgen, er zijn nog heel veel uitdagingen. Het is belangrijk dat we onze gezamenlijke kennis en energie bundelen om te komen tot mooie resultaten.'

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur
In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt gewerkt aan slimme maatregelen die bijdragen aan een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. De maatregelen versterken biodiversiteit en spelen tegelijkertijd een rol in het verbeteren van de bedrijfsvoering, natuurwaarden nemen toe en bedrijven krijgen een sterker toekomstperspectief. In de tweede fase wordt ingezet op duurzame bedrijfsplannen, zodat boeren weloverwogen keuzes kunnen maken. Boeren krijgen advies over bemesting, bodemmanagement of het scheiden van mest.

Op de foto: Jeroen van Wijk (LTO Noord), Mirjam Sterk (provincie Utrecht), Ramona Schalkwijk en Josja Veraart (NMU)

Deel met je vrienden