Doneer Vrijwilligers
Oproep aan het kabinet

We kunnen niet zonder natuur

Oproep aan het kabinet

We kunnen niet zonder natuur

We kunnen niet zonder natuur

ma 5 september 2022 08:00

Met een gezamenlijke oproep in meerdere landelijke dagbladen roepen 64 organisaties namens miljoenen Nederlanders het kabinet op om te bouwen aan een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw en aan de slag te gaan met de uitvoering van het coalitieakkoord. De steun voor dit signaal komt uit alle hoeken van de maatschappij, zoals natuurorganisaties, wetenschappers, verkeersorganisaties, banken, kerken, bouwbedrijven en boeren.

Veel Nederlanders zien dat het van belang is om nú op te komen voor de natuur. Zo vindt 88% natuur in Nederland essentieel en vindt 69% dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord goede plannen gemaakt voor de natuur en het herstel hiervan. Nu is het de hoogste tijd om ze uit te voeren.

Het is de hoogste tijd het kabinet zijn plannen uitvoert

In elkaar stortend kaartenhuis
De natuur in Nederland staat namelijk onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en wat betreft waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons. Want als soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur.

Gezonde en veilige leefomgeving ieders belang
Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo helpen goed functionerende veenmoerassen en bossen bij het verminderen van de klimaatverandering. Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf. Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen, vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten. De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Want we moeten nu zorgen voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.

Deelnemende organisaties

ANWB
ASN Bank
Ballast Nedam
Bionext
Bryologische en Lichenologische Werkgroep
Caring Farmers
Caring Vets
CSA Netwerk Nederland
De Duurzame Verpleegkundige
De Goede Zaak
De Groene Huisarts
De Vlinderstichting
Dier & Recht
Dierenbescherming
Federatie Agro-ecologische Boeren
Fietsersbond
Greenpeace
GroeneKerken
Groene Zorg Alliantie
Grootouders voor het Klimaat
Heijmans Thijsse Stichting
Herenboeren
IUCN NL
IVN
Klimaatstichting HIER
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Land van Ons
LandschappenNL
Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen
Mennistenerf
Milieudefensie
Mobilisation for the Environment

Mooi Wageningen
Naturalis
Natuur & Milieu
Natuur en Milieufederaties
Natuurmonumenten
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
NLGreenlabel
Ongereptenatuur.nl
Pennemes
Planetary Health Hub - NL
Projectgroep Duurzame Oogheelkunde
Reizigersvereniging Rover
Rewilding Europe
SoortenNL
Sportvisserij Nederland
Stichting Demeter
Stichting De Noordzee
Stichting Gaia Sira
Toekomstboeren
Transitiecoalitie Voedsel
Triodos Bank
Urgenda
Varkens in Nood
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
Vereniging Vijf Dorpen in 't Groen
Vereniging voor Biodynamische Landbouw en Voeding
Vogelbescherming Nederland
Waddenvereniging
Wandelnet
Wereld Natuur Fonds
Zoogdiervereniging
Zorg voor Klimaat

Deel met je vrienden